woensdag 7 augustus 2013

Hanna Rosin

Het einde van de man en de opkomst van de vrouw
Spectrum 2013, 287 pagina's - € 16,60

Oorspronkelijke titel: The end of men and the rise of women (2012)

Wikipedia: Hanna Rosin (1970)

Korte beschrijving
Waren mannen lange tijd de dominante sekse, voor het eerst in de geschiedenis laat de wereldeconomie nu zien dat vrouwen hen in vele opzichten voorbijstreven. De auteur, journaliste, zoekt de achtergrond van deze omslag in het feit dat de manier waarop vrouwen in staat zijn te studeren, te werken en hun leven vorm te geven, beter past in deze tijd. Cruciaal is dat vrouwen beter dan mannen in staat zijn zich aan te passen en gevoeliger zijn voor de omstandigheden. Vrouwen zijn meer flexibel en meer ontvankelijk (meer 'plastic') dan mannen met hun doelgerichte, maar ook vaak starre en onbuigzame houding ('karton' genoemd). Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek van overal ter wereld beschrijft Rosin hier hoe vrouwen en mannen zich heden ten dage tot elkaar verhouden en wat de gevolgen van de door haar gesignaleerde ontwikkelingen zijn voor het dagelijkse leven op het gebied van werk, relaties, seks en zelfs criminaliteit. Een plezierig geschreven, onderhoudend en misschien wel baanbrekend boek, dat wel in een adem is genoemd met het werk van Simone de Beauvoir en Betty Friedan.

Fragment uit de Inleiding
Na gedegen onderzoek was ik in staat om een duidelijk verhaal in elkaar te zetten. Van de 7,5 miljoen arbeidsplaatsen die door de kredietcrisis verdwenen waren, was driekwart van mannen. In de bedrijfstakken die het hardst getroffen waren, werkten voornamelijk mannen en deze werden gezien als macho: de bouw, de productie-industrie en de financiële dienstverlening. Een aantal van deze arbeidsplaatsen is teruggekomen, maar de verschuiving is noch willekeurig noch tijdelijk. De recessie onthulde, en versnelde, slechts een diepgaande economische verschuiving die zeker dertig jaar, en in sommige opzichten zelfs langer, gaande is.
In 2009 sloeg de balans van de beroepsbevolking voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis door naar vrouwen. Zij bezetten ook nu nog ongeveer de helft van het aantal banen van dat land (Engeland en verschillende andere landen bereikten het omslagpunt een jaar later). Wereldwijd domineren in elk continent - behalve in Afrika - vrouwen het universitaire en hogere beroepsonderwijs. (pagina 10)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen