woensdag 28 augustus 2013

C. Otto Scharmer

Theorie U : leiding vanuit de toekomst die zich aandient
Christofoor 2010, 557 pagina's - € 42,50

Oorspronkelijke titel: Theory U : leading from the future as it emerges (2009)

Wikipedia: C. Otto Scharmer (1961) en website.

Korte beschrijving
In 'Theorie U' stelt Scharmer dat wij op maatschappelijk gebied resultaten creëren die niemand wil, dat er sprake is van een massaal falen en dat sociale structuren in verval raken. Derhalve pleit de auteur voor persoonlijk leiderschap: verbondenheid van kennis, realiteit en 'het ware zelf'. Een systeem kun je begrijpen als je het verandert, zo voegt Scharmer toe aan zijn visie die is gericht op leiderschap in de toekomst. Zijn theorie handelt dan om aspecten als veranderingsniveaus, de netwerksamenleving en de mondialisering van kapitaal. De benadering is filosofisch (luisteren naar wat er van binnen opkomt) en de lezer dient zich open te stellen voor een totaal nieuw leiderschap dat in geen enkel opzicht doet denken aan bestaande structuren. In veel opzichten is dit (lijvige) werk interessant; echter, de visie kan alleen praktisch worden toegepast als men zich volledig open stelt voor een revolutionaire methode. Dat is niet eenvoudig, ook vanwege het minder toegankelijk taalgebruik. Wellicht moet dit werk worden beschouwd als naslagwerk waaruit individuele leidinggevers eigen, aansprekende adviezen kunnen opdoen.

Fragment uit de Inleiding
We leven in een tijdperk van hevig, intens conflict en institutioneel falen - een tijd van pijnlijke aflopen en hoopvolle pogingen tot een nieuw begin, waarin we het gevoel hebben dat er iets wezenlijks aan het verschuiven is - ja, zelfs sterft - terwijl iets anders erop wacht geboren te worden. Zoals toneelschrijver en president van Tsjechië (sinds 1993; sinds 1989 van het toen nog niet opgesplitste Tsjecho-Slowakije) Václav Havel het onder woorden brengt: 'Ik denk dat er goede redenen zijn om te stellen dat het moderne tijdperk ten einde is. Veel dingen wijzen er vandaag de dag op dat we door een overgangsperiode heen gaan - het lijkt erop dat iets aan het verdwijnen is en dat iets anders een pijnlijke geboorte doormaakt. Het is alsof er iets aan het afbrokkelen is, in verval raakt door zich uit te putten, terwijl iets anders- iets vooralsnog vaags - uit het puin oprijst.
()
De crisis van onze tijd is niet te wijten aan slechts één leider, organisatie, land of conflict alleen. De crisis van onze tijd is een teken dat de oude sociale structuur en denkwijzen - de oude wijze van institutionaliseren en tot wet verheffen van collectieve sociale vormen - ten einde loopt.
Beroepskrachten in de frontlinie - managers, leraren, verpleegkundigen, fysici, arbeiders, burgemeesters, boeren en vooraanstaande mensen in bedrijfsleven en regering - delen dit gevoel ten aanzien van de huidige werkelijkheid. Ze voelen een steeds toenemende werkhoeveelheid en druk om nog meer te doen. Velen van hen beschrijven dat als het gaande houden van een tredmolen of het rad waarin laboranten muizen of marmotten laten bewegen. (pagina 29-30)

Klik hier voor een Vimeo-filmp-"je": Dr. Otto Scharmer, Theory U, part ll: What is ending? - What is being born? (45 minuten) (2011)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen