woensdag 13 oktober 2021

Floor Milikowski 2

Wij zijn de stad : de buitenwijk als kloppend hart
Uitgeverij Pluim 2021, 108 pagina's € 12,99

Reeks: Vitale ideeën voor de wereld van morgen

Website Floor Milikowski (19)

Korte beschrijving

Tekst op website uitgever
Op steeds meer plekken in de stad nemen buurtbewoners het heft in handen. Zij kennen de buurt en haar bewoners beter én langer dan wie dan ook en ontwikkelen plannen om de hechtheid van de buurt te bevorderen of in stand te houden. De toekomst van superdiverse steden, betoogt Floor Milikowski, ligt juist hier, waar het barst van de jonge, ambitieuze kunstenaars, ondernemers en maatschappelijk werkers. Gesterkt door de gemeenschappen waaruit zij komen, bundelen ze de krachten – voor een gelijkwaardigere toekomst, waarin niemand wordt vergeten. Van de vrouwennetwerken in de Bijlmer tot de maatschappelijk ondernemers uit Nieuw-West: het is een wijdverbreid fenomeen dat een nieuwe sociale dynamiek blootlegt. Wij zijn de stad is een inspirerend boek over de kracht van de gemeenschap en de voor beleidsmakers vaak onterecht onzichtbare rijkdom in de buitenwijken van Amsterdam.

Fragment uit De gemeenschap
Een vitale gemeenschap brengt individuen tot bloei en zou daarom het uitgangspunt moeten zijn bij iedere ontwikkeling, concluderen McKnight en Kretzmann. Ze stelden een lijst op met zes bouwstenen die bepalend zijn voor de kracht en de vitaliteit van een buurtgemeenschap, de kracht van verenigingen, de middelen van openbare, particulieren en non-profitinstellingen, de fysieke hulpbronnen in buurten, de economische middelen van buurten en de verhalen en het erfgoed van buurten. De mate waarin deze bouwstenen aanwezig zijn in een buurt hangt nauw samen met de manier waarop bewoners aankijken tegen hun eigen gezondheid en welzijn, de relatie met en opvoeding van hun kinderen, de buurteconomie, sociale rechtvaardigheid, comfortabel ouder worden en lokale democratie.

De ABCD-methode is een vorm van 'samenlevingsopbouw' waarin niet de problemen van een lokale gemeenschap centraal worden gesteld, maar de krachten, taleneten en netwerken die in de buurt aanwezig zijn. Het is geen stappenplan met een duidelijk eindpunt dat leidt tot een overzichtelijk lijstje met behaalde doelen, maar een permanente werkwijze om de gemeenschap voortdurend te versterken en te onderhouden. Daarin zijn de bewoners zelf leidend en is de overheid er om te faciliteren.

McKnight en Kretzmann lieten zich inspireren door gemeenschapsactivist en politiek theoreticus Saul Alinsky, ook wel 'de vader van de samenlevingsopbouw' genoemd. Vanaf het einde van de jaren dertig van de vorige eeuw streed Alinsky, een zoon van Joods-Russische immigranten, voor betere leefomstandigheden voor arbeiders in zijn eigen Chicago en in andere delen van de Verenigde Staten. Zijn eerste grote succes als gemeenschapsactivist behaalde hij in een sloppenwijk bij de Chicago Stock Yards, waar duizenden arbeiders uit de vee-industrie in erbarmelijke omstandigheden woonden. Alinsky bracht de cultureel zeer diverse mix van arbeiders, kleine winkeliers, vakbondsleiders en lokale kerken bijeen in een buurtraad, de Back of the Yards Neighborhood (BYNC). Met als motto 'We the people will work out our own destiny' en ondersteund door Alinsky wist de buurtraad bij de gemeenteraad meer investeringen en meer vrijheid en zeggenschap af te dwingen bij het vormgeven van de buurt en de gemeenschap. Door BYNC als lokale democratische organisatie, die zich richtte op de specifieke vragen en behoeften van de gemeenschap, veranderde de beruchte sloppenwijk in een modelbuurt voor arbeiders. Alinsky werd geprezen door politici en bestuurders die erkenden dat hij een belangrijke stem had gegeven aan mensen die voorheen niet werden gehoord. Hij had de basis gelegd voor een veilige, vitale en bloeiende gemeenschap waarin mensen veel meer zeggenschap hadden over hun leven en toekomst. (pagina 27-29)

Artikel: Nederland kent ook een geografische kloof (De Groene Amsterdammer, oktober 2021)

Lees ook: Een klein land met verre uithoeken : ongelijke kansen in veranderend Nederland (uit 2020)

Terug naar Overzicht alle titels


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen