vrijdag 14 september 2012

Cees van Lotringen

Een van de jongens : megafraude in de top van het Nederlandse bankwezen
Prometheus 2012, 262 pagina's - € 19,95

Website Cees van Lotringen  (1960)

Korte beschrijving
Serge Bakker, concerndirecteur fiscale zaken bij ABN AMRO, wist geen weerstand te bieden aan voorgehouden verleidingen en kwam zo terecht in een reusachtige belastingfraude. Tegen de lamp gelopen raakte hij alles kwijt: zijn baan, huwelijk, huis en reputatie. Met Bakkers medewerking beschrijft financieel journalist Van Lotringen hoe het zover kwam. Hij plaatst Bakkers geval in een moralistisch perspectief, namelijk de liberalisering van het bedrijfsleven die volgens hem geleid zou hebben tot hedonisme, zelfverrijking, fraude en bedrog. Een mooie aanvulling op de groeiende stroom onderzoeksjournalistiek naar de misstanden in het Nederlandse bankwezen in de trant van Jeroen Smits 'De prooi' (2008) en Piet Depuydts 'De kloof' (2010)

Fragment uit de Inleiding
Wat beweegt iemand die alles heeft om dat in de weegschaal te stellen door zich iets toe te eigenen waarvan hij weet dat dat hem niet toekomt? Dat is de bijna Bijbelse fascinatie die mij ertoe heeft aangezet om in het voorjaar van 2008 kennis te maken met Serge Bakker, een voorkomende, hoogopgeleide man, die behoorde tot het old boys network. Bakker was iemand die van jongs af aan beschikte over de bravoure die veel Gooienaren eigen is. Geboren aan de goede kant van het leven, heeft Bakker ook lang de overtuiging gehad dat dat ook altijd zo zou blijven. (pagina 5)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen