donderdag 6 september 2012

Guy Verhofstadt

De weg uit de crisis : hoe Europa de wereld kan redden
De Bezige bij 2009, 221 pagina's - € 17,50

Wikipedia: Guy Verhofstadt (1953)

Korte beschrijving
Na een korte schets van het ontstaan van de crisis schetst de auteur, Belgisch liberaal politicus (en ex-premier) de taak voor Europa, als samenwerkingsverband, bij het bestrijden en overwinnen van de economische crisis: saneren van de banksector, gerichte lange termijn-investeringen in hernieuwbare energie, mobiliteit, ICT en vergrijzingsbeleid, plus een Europese regering die in de wereld met een stem optreedt. Tegen de eurosceptische mode in, spreekt hier een overtuigd Europees federalist. Een helder en stevig betoog. De ondertitel ('hoe Europa de wereld kan redden') is wat over-pretentieus, zeker gezien de zelfkritische opstelling van de auteur. Zeer interessant voor een breed publiek, dat belang stelt in de Europese en wereldpolitiek.

Fragment uit hoofdstuk 11 - Het moment van de waarheid
De vraag die de politiek vandaag moet proberen te beantwoorden, is het waarom hiervan. Wat ging er in hemelsnaam verkeerd? Mijn antwoord op die vragen is eenvoudig: de markten zijn geglobaliseerd, de politiek is dat geenszins. Zolang de natiestaten het kader blijven van ons politiek denken zal dit haaks staan op de economische werkelijkheid. Anders uitgedrukt: de crisis van vandaag is ook de crisis van het nationale denken, dat volledig achterhaald is door de economische werkelijkheid. Slechts wanneer we dit nationale kader achter ons laten en economie en democratie opnieuw dezelfde taal laten spreken of binnen dezelfde ruimte laten opereren, zal er een kans bestaan dat het noodzakelijke evenwicht ontstaat. Alleen binnen een globaal en mondiaal kader zullen we kunnen aantonen dat dit evenwicht ook standhoudt en werkt. (pagina 191-192)


Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen