vrijdag 14 september 2012

David Brooks

Het sociale dier : de verborgen oorsprong van liefde, karakter en succes
Contact 2011, 508 pagina's - € 29,95

Oorspronkelijke titel: The social animal (2011)

Wikipedia: David Brooks (1961)

Korte beschrijving
De sociale psychologie leert ons veel over de diepste drijfveren van de mens. De Amerikaanse journalist Brooks heeft het initiatief genomen om deze verzamelde kennis op een originele manier samen te vatten. Hij vertelt het levensverhaal van Erica en Harold, twee doorsnee Amerikanen, die elkaar ontmoeten, trouwen, kinderen krijgen, oud worden, sterven – steeds vanuit sociaal-psychologisch perspectief, dus met aandacht voor de biologische en hormonale veranderingen, voor de ingebakken evolutionaire reacties, voor de invloed van de sociale omgeving op ons gedrag en onze interacties. Door deze originele manier van vertellen is een interessant boek ontstaan dat veel inzicht geeft in de onbewuste aspecten van ons gedrag. Brooks heeft hiermee ook een bijbedoeling: als we ons van deze aspecten bewust zijn, kunnen we het ook sturen en gelukkiger, evenwichtiger mensen worden. Een dikke pil, maar vlot geschreven, soms wat houterig door de overgang tussen vertelling en wetenschapstaal. Een positief, informerend boek om met anderen over door te praten, dat aansluit bij de populaire psychologie-trend.

Fragment uit de Inleiding
Mijn doelstellingen
Ik wil laten zien hoe dit onbewuste systeem eruitziet als het floreert, als de affecties en aversies die ons elke dag weer door het leven loodsen op de juiste wijze zijn gevoed, en de emoties op deugdelijke wijze zijn geschoold. Aan de hand van wel duizend concrete voorbeelden zal ik een poging doen te illustreren hoe de bewuste en onbewuste geest op elkaar inwerken, hoe een wijze veldheer zijn verkennertjes niet alleen kan trainen, maar ook naar hen kan luisteren. Vrij naar Daniel Patrick Moynihan, die de woorden in een heel andere context heeft gebruikt: de belangrijkste evolutionaire waarheid is dat het vooral om het onbewuste gaat. De belangrijkste humanistische waarheid is dat de bewuste geest invloed kan uitoefenen op het onbewuste. (pagina 11)

TED - The social animal (maart 2011)Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen