vrijdag 14 september 2012

Marc Slors

Dat had je gedacht! : brein, bewustzijn en vrije wil in filosofisch perspectief
Boom 2012, 201 pagina's - € 18,90

Pagina van Marc Slors (1966) op website Radboud Universiteit

Korte beschrijving
Lezers van Swaab ('Wij zijn ons brein') en Lamme ('De vrije wil bestaat niet') zouden verplicht moeten worden dit buitengewoon boeiende boek ook te lezen. Het maakt korte metten met de momenteel populaire misvatting dat hersenwetenschap iets te melden zou hebben over het al dan niet bestaan van een vrije wil. Marc Slors, hoogleraar cognitiefilosofie in Nijmegen, laat zien waar die misvatting vandaan komt, namelijk uit de sinds lang verouderde gedachte dat je het ik moet zien als een denkend ding, een bewustzijn; wanneer een scan dan vervolgens aantoont dat mijn keuze onbewust tot stand komt, dan zit ik kennelijk niet zelf aan het stuur, want ik en onbewust – dat gaat niet samen. Het woord 'zelf' slaat echter volgens Slors niet op een entiteit maar op identiteit; bewustzijn heeft te maken met programmeren en interpreteren, en het woord 'vrijheid' slaat niet op controle maar op eigenheid. Op die manier bekeken dragen de resultaten van het hersenonderzoek in al hun rijkdom bij aan een beter begrip van hoe het brein werkt, zonder afbreuk te doen aan wie ik ben en wat ik wil en waar ik voor sta. Met enkele figuren in zwart-wit en verwijzingen naar literatuur en websites in eindnoten

Fragment uit de Inleiding
Dit boek gaat niet over filosofische theorievorming over onze geest en de vrije wil, hoewel die wel af en toe aan bod komt. Het gaat me primair om de vraag wat we aanmoeten met de resultaten van neurowetenschappelijk onderzoek. Ik zal in de eerste vijf hoofdstukken aantonen dat de conclusie die op grond van dit onderzoek vaak getroffen wordt, namelijk dat de vrije wil niet bestaat, de verkeerde is. Onderzoek naar de rol van bewustzijn gaat namelijk precies daarover: de rol van bewustzijn. De sprong naar en conclusie over vrije wil is voor veel mensen intuïtief, maar je kunt hem alleen maken als je een direct verband egt tussen bewustzijn en vrije wil. Ik zal beweren dat dit verband er niet is.

Terug naar Overzicht alle titels


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen