vrijdag 14 september 2012

Joachim Gauck

Laat je niet regeren door angst, maar door moed
Cossee 2012, 63 pagina's - € 9,90

Wikipedia: Joachim Gauck (1940)

Korte beschrijving
Bundeling van twee essays van Joachim Gauck - theoloog, mensenrechtenactivist en huidig Bondspresident van Duitsland. Het eerste is getiteld 'Vrijheid' en is ontleend aan een toespraak die Gauck hield naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie van de Evangelische Akademie Tutzing in januari 2011. In zijn pleidooi wijst Gauck op de samenhang van vrijheid en verantwoordelijkheid en pleit hij - tegen het huidige misnoegen met de politiek in - voor een maatschappij met actieve burgers, die de vorming van hun land en van hun leven niet moedeloos of uit gemakzucht overlaten aan de staat en de politiek. Het tweede is getiteld 'Laat je niet regeren door angst, maar door moed' en is de letterlijke presidentiële inaugurele rede van Gauck, gehouden op 23 maart 2012. Een markante toespraak, die bekend verondersteld mag worden. Het boekje wordt besloten met een nawoord van Michèle de Waard en Willem Wansink, oud-correspondenten in Bonn en Berlijn voor NRC Handelsblad en Elsevier. Een lezenswaardig boekje van een markante persoonlijkheid, mèt een boodschap.

Begin van zijn inauguratierede als president van Duitsland - Laat je niet regeren door angst, maar door moed
Hoe moet het eruit  komen te zien, het land dat door onze kinderen en kleinkinderen ooit 'ons land' genoemd moet gaan worden? Zet de individualisering in dit land zich voort? Blijft de kloof tussen arm en rijk groeien? Worden we verslonden door de globalisering? Zullen mensen zich verliezers voelen als ze in de marge van de samenleving terechtkomen? Scheppen etnische of religieuze minderheden in al dan niet zelfverkozen isolatie tegenculturen? Heeft de Europese gedachte toekomst? Dreigt er een nieuwe oorlog in het Midden-Oosten? Kan een crimineel fanatisme in Duitsland en andere delen van de wereld vredelievende mensen blijven bedriegen, intimideren en vermoorden?
Uit iedere dag en uit elke ontmoeting met de media vloeien nieuwe angsten en zorgen voort. Sommigen zoeken vluchtroutes, wantrouwen de toekomst, vrezen het heden. Anderen vragen zich af: wat is dat eigenlijk voor een leven, wat is dat voor een vrijheid? (pagina 41-42)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen