donderdag 6 september 2012

Waarom we willen wat we willen

Waarom we willen wat we willen : de invloed van de evolutie op wat we kopen, wat we doen, wie we graag zien en wie we zijn
Lannoo 2004, 472 pagina's - niet meer leverbaar

Samengesteld door Mark Nelissen. Met bijdragen van Eline Comer, Siegfried Dewitte, Andreas de Block, Pieter Adrianes, Pieter de Wilde, Sofie Honraet, Johan van der Dennen, Helen de Cruz, Johan de Smedt, Charlotte De Backer, Kristiaan Thienpont, Griet Vandermassen, Johan Braeckman, Marysa Demoor en Mark Nelissen.

Korte beschrijving
Deze bloemlezing bevat bijdragen vanuit verschillende disciplines over de invloeden van de evolutie op ons gedrag. Darwinisme zoekt naar de bron van levende dingen. Eerder richtte Darwinisme zich vooral op de evolutie van diersoorten. De mens is een levend wezen, dus zijn essentie wordt ook geraakt door Darwins theorie. Onderwerpen die vanuit deze invalshoek worden belicht, zijn: consumptie, emoties, psychopathologie, verliefdheid, wraak, taal, oorlogsvoering, sociologie en het gedrag van mannen en vrouwen. De invloed van de evolutie op aspecten van menselijk gedrag worden hierdoor belicht en overdacht. De redacteur is gedragsbioloog aan de universiteit van Antwerpen. Het boek bevat bijdragen van deskundigen uit disciplines als filosofie, communicatiewetenschap, wijsbegeerte, psychologie, moraalwetenschap en sociologie. Het boek is gericht op lezers die de visie op zichzelf willen uitbreiden. De benadering is wetenschappelijk, evenals het taalgebruik.
Charles Darwin

Fragment uit de inleiding - Het zuur van Darwin
De filosoof Daniel Dennett schreef in Darwin's dangerous idea dat de darwinistische visie zich als een 'universeel zuur' door elk traditioneel concept heen vreet en ons wereldbeeld revolutionair verandert. Darwins idee is ontstaan als een antwoord op biologische vragen, maar heeft zich later verspreid - zonder dat iemand erom vroeg - om antwoorden te bieden in veel uiteenlopende gebieden. Darwin zelf had al voorspeld dat zijn theorie het denken van de mens over zichzelf zou veranderen, maar in die tijd was de tegenstand tegen zijn evolutietheorie zo groot, dat men deze gedachte geen kans gaf. Later werd de evolutietheorie - onder grote druk van wetenschappelijke argumenten - steeds meer aanvaard, maar moest zich beperken tot antwoorden op louter biologische vragen. Maar honderdvijftig jaar na Darwin heeft het universele zuur zich dan toch een weg gebaand door de glazen bokaal van de biologie heen, en heeft het zich ver doorgevreten in andere terreinen. Het darwinistisch denken is geen eigendom (meer) van de biologie, het is een algemeen instrument geworden. Dit boek is een bloemlezing om daarvan getuige te zijn.

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen