vrijdag 14 september 2012

Johan Braeckman & Maarten Boudry

De ongelovige Thomas heeft een punt : een handleiding voor kritisch denken
Houtekiet 2011, 344 pagina's - € 22,50

Wikipedia: Johan Braeckman (1965) & Maarten Boudry (1984) + de website die bij het boek hoort

Korte beschrijving
Handleiding tot kritisch denken van twee Vlaamse filosofen. Ze bieden argumenten tegen para- en pseudo-wetenschap, blind geloof, wensdenken, astrologie, irrationaliteit, telekinese en aardstralen, want deze opvattingen zijn immers gebaseerd op drogredenen. De titel verwijst naar de houding van de apostel Thomas die niet geloofde dat Jezus uit de dood was herrezen. Het boek biedt instrumenten en argumenten tot kritisch denken en wil de verschillen tussen kritisch en onkritisch en zin en onzin verhelderen. Een pleidooi voor bewijzen, evaluatie, empirisme, scepticisme, controle en experimenten. Doel is het scherpen van het denkvermogen van de lezer om van hem een 'moderne Thomas' te maken. Het boek is opgebouwd aan de hand van gevalsstudies, zoals een heksenproces uit de middeleeuwen, de ontmaskering van Uri Geller, complottheorieën rond '9/11' of verdringingspsychologie. Het is prettig leesbaar en goed gedocumenteerd. De uitgave is voorzien van enkele afbeeldingen in zwart-wit, een lijst van literatuur en websites, eindnoten en register. Toegankelijke filosofie voor een breed publiek. Voor filmfragmenten en websites zie www.ongelovigethomas.be

Fragment uit hoofdstuk 5 - De trukendoos van het geheugen
Net zoals we intuïtief van mening zijn dat onze visuele waarneming de werkelijkheid registreert zoals die is, denken we dat ons geheugen alles vastlegt alsof het om een harde schijf of een videocamera gaat. We erkennen dat we zaken vergeten, maar zijn ervan overtuigd dat heldere en levendige herinneringen zeker betrouwbaar zijn. De naam van een persoon of een titel van een boek kunnen we vergeten, maar we denken met 100 procent zekerheid te weten dat het regende tijdens grootmoeders begrafenis. Helaas, het optimisme over de realiteitszin van ons geheugen is onterecht. (pagina 159)

Terug naar Overzicht alle titels


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen