vrijdag 14 september 2012

Kris Verburgh

Fantastisch! : over het universum in ons hoofd
Houtekiet 2007, 518 pagina's - € 24,90

Wikipedia: Kris Verburgh (1986) en zijn website

Korte beschrijving
In 2003 verscheen van de toen 17-jarige Kris Verburgh het boek Schitterend!, waarin hij als een volleerd sterrenkundige de hedendaagse kennis van de kosmologie populariseerde. In dit nieuwe boek gaat Verburgh in op de geschiedenis van de kosmos en de plaats van de mensheid daarin vanuit evolutionair perspectief. Verburgh begint met de oerknal en gaat verder met het ontstaan van de mens, de mechanismen van de evolutie en de verklaring van evolutiebiologen voor bepaalde uitingen van menselijk gedrag. Daarna wordt o.m. ingegaan op de werking van het menselijk brein en de ongrijpbaarheid van het bewustzijn. Ten slotte stelt Verburgh dat zelfs religieuze uitingen biologisch verklaarbaar zijn. Zijn persoonlijke areligieuze visie is die van 'het contextverhaal': een levensbeschouwing die volledig gegrondvest is in wetenschappelijke kennis. Dit boek is wetenschapspopularisat ie op zijn best: grote lijnen afgewisseld met sappige beschrijvingen, direct, ongenuanceerd en onderhoudend. Een verklarende woordenlijst, bibliografie en register maken dit boek ook bruikbaar als naslagwerk.

Fragment uit hoofdstuk 13 _ Een mooie wereld
En het mooiste van al is dat dit allemaal niet had gemoeten. Uw en mijn leven hoefden niet, maar toch zijn we er. Als de evolutie iets anders was verlopen of als uw ouders op een bepaald tijdstip geen zin hadden, dan was u er niet geweest. En als ze al zin hadden, dan waren er miljarden manieren waarop het DNA kon combineren, dat in de twee cellen die samensmolten tot een cel waaruit u zou ontstaan. Er waren dus miljarden verschillende mogelijkheden, en u bent daar één van. Toch bent u zichzelf, en mag u voor even een waarnemer zijn van dit grote, eeuwige kosmische tafereel. Na meer dan honderddertig miljoen eeuwen is een verzameling atomen ontwaakt die zich 'ik' noemt, die voor enkele tientallen jaren iets geweldigs kan aanschouwen. Dit is een prachtig geschenk. ()
We lijden eigenlijk dertigduizend levens, want elke ochtend, elke keer wanneer we ontwaken en dat bewustzijn weer via onze ogen binnensluipt, kunnen we ons weer verwonderen over de werkelijkheid, over het reilen en zeilen van deze maatschappij, temidden van sterren en melkwegen.
() Ons lichaam, en onze geest, zijn het grootste privilege dat we ons kunnen voorstellen. Vergeleken met al die dode materie, is onze toestand als bewuste wezens dezelfde als mensen vergeleken met goden. (pagina 474)

Kris Verburgh sprak in oktober 2008 in de reeks De latten verleggen in de Groene Engel in Oss

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen