vrijdag 14 september 2012

Herman Wijffels

Formeren is vooruitzien : duurzame hervorming in 21 stellingen
VBK Media 2012, 63 pagina's - € 9,95

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Wikipedia: Herman Wijffels (1942)

Korte beschrijving
De auteur heeft in dit miniboekje 21 stellingen neergelegd waarmee een nieuwe regering tot een duurzaam beleid zou kunnen komen. De stellingen ademen een sfeer van: het is gemakkelijk en logisch en iedereen wil het, dus kan het. De verbondenheid van het Haags beleid met de Europese Unie, de multinationals en de financiële markten lijken in dit boek nauwelijks mee te tellen. Dat levert simpele oplossingen, zoals dat de financiële sector dienstverlenend moet zijn aan de reële economie en een overheid die niet meer uitgeeft dan ze ontvangt, maar wel ruimte zoekt voor investeringen in duurzaamheid. Wijffels stelt verder dat de overheid te rade moet gaan bij maatschappelijke organisaties, omdat daar ideeën genoeg zijn. De tekst is erg algemeen en kort, en het boek leest door de slechte opmaak niet prettig.

Fragment uit hoofdstuk 1 De weg vooruit is nooit de weg terug
Het is voor de hele samenleving, en dus ook voor de politiek, een uitdaging om de mismatch ongedaan te maken tussen het draagvermogen van de aarde en de wijze waarop we gebruik maken van de beschikbare natuurlijke hulpbronnen. We moeten stoppen met het achteloos uitputten van grondstoffen door ze veel efficiënter te gaan gebruiken en we moeten zoeken naar niet-uitputbare alternatieven. Daardoor kunnen we uit de heilloze economische crisiscarrousel stappen waarin de wereld terecht is gekomen.

Klik hier voor de website van de uitgever (Veen, Bosch & Keuning)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen