woensdag 17 augustus 2022

Bas Heijne 8

De omgekeerde wereld : hoe kunst het leven maakt
Prometheus 2022, 352 pagina's  € 19,99

Verschijnt december 2022

Wikipedia: Bas Heijne (1960)

Korte beschrijving

Tekst op website uitgever
Een scherpzinnig en brandend actueel boek over politiek, economie en samenleving De crisis is alomtegenwoordig. De economie en de samenleving ondergaan enorme veranderingen. Vaak hebben we het gevoel dat we de speelbal zijn van de omstandigheden.

Paul Magnette gaat tegen dat doemdenken in. Hij beschrijft hoe we vandaag lessen kunnen trekken uit de grote crisis van 2008. Het komt erop aan nieuwe ideeën te ontwikkelen om welvaart, wederzijds respect en solidariteit weer tot bloei te laten komen. Paul Magnette pleit in De omgekeerde wereld voor drie basisprincipes: meer Europa, een nieuw Belgisch federalisme en een nieuw maatschappelijk model dat vooruitgang en sociale rechtvaardigheid mogelijk maakt. De omgekeerde wereld is gebaseerd op de scherpzinnige observaties over Vlaanderen, België en Europa die Paul Magnette publiceerde in de krant De Standaard.

Fragment uit

Enkele andere boeken van Bas Heijne
Staat van Nederland : een pleidooi (2017)
Onbehagen : Nieuw Licht op de beschaafde mens (2016)
Wereldverbeteraars : Gandhi, King, Mandela - hun erfenis (2017)
Kleine filosofie van de volmaakte mens (2015)
De betovering van de wereld (2013)
Vrijheid, gelijkheid, broederschap (2018)
Mens/Onmens : essay (2020)
Leugen & waarheid : in gesprek over de grote kwesties van onze tijd (2021)

Terug naar Overzicht alle titels


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen