woensdag 17 augustus 2022

Greta Thunberg 3


Het klimaatboek : een initiatief van Greta Thunberg

De Bezige bij 2022, 478 pagina's   € 30,--

Oorspronkelijke titel: The climate book (2022)

Wikipedia: Greta Thunberg (2003)

Korte beschrijving
Een informatief boek over klimaatverandering dat toont hoe de vele crises op aarde met elkaar samenhangen en hoe en waarom de wereld verandert. Het boek bestaat uit vijf delen: Hoe het klimaat werkt, Hoe onze planeet verandert, Hoe het ons beïnvloedt, Wat er eraan hebben gedaan en Wat we nu moeten doen. Met bijdragen van meer dan honderd vooraanstaande wetenschappers, leiders, activisten en publicisten. Daarnaast deelt Greta haar eigen verhalen over haar leerproces en onthult ze hoezeer de bevolking in het ongewisse is gelaten. Informatief en met diepgang geschreven. Met illustraties in kleur. Greta Thunberg (Stockholm, 2003) is een wereldberoemde Zweedse milieuactivist. Haar werk werd in meer dan vijftien landen uitgegeven en won meerdere literaire prijzen, zoals de Fritt Ord Award en de TIME Person of the Year..

Tekst op website uitgever
Het Klimaatboek toont glashelder hoe de vele crises op onze planeet met elkaar samenhangen en vertelt de onverbloemde waarheid over hoe en waarom onze wereld verandert.

Greta Thunberg vroeg meer dan honderd vooraanstaande wetenschappers, leiders, activisten en publicisten om hun kennis met ons te delen. Van smeltende ijskappen tot inheemse soevereiniteit, van fast fashion tot de toekomst van onze voedselvoorziening en de bredere duurzaamheidscrisis: hun bevindingen zijn verwoord in overtuigende bijdragen over verandering, actie en veerkracht. Daarnaast deelt Greta haar eigen verhalen over haar leerproces – de protestacties en het blootleggen van greenwashing – en onthult ze hoezeer we in het ongewisse zijn gelaten.

Dat is een van onze grootste problemen, zo laat ze zien, maar ook onze belangrijkste bron van hoop. Alleen als we al deze zaken met elkaar verbinden, kunnen we duurzame oplossingen vinden. En zodra iedereen het hele plaatje kent, kunnen we in actie komen.

Fragment uit 5.11 De media bijsturen - George Monbiot
Als je mij zou vragen welke sector de grootste verantwoordelijkheid draagt voor de teloorgang van het leven op aarde, zou ik antwoorden: de media. Misschien sta je daar wel van te kijken. Gezien het trackrecord van de olie-, gas- en steenkoolindustrieën, gezien de vernietigende impact van de veeteelt, houtkap, industriële visserij, mijnbouw, wegenbouw, chemische industrie en al die bedrijven die nutteloze rommel produceren, verbaast het je misschien dat ik een sector die betrekkelijk weinig directe milieuschade veroorzaakt boven aan mijn lijstje zet.

Dat die ik omdat geen van de bovengenoemde industrieën nog zou draaien als ze niet de steun genoten van kranten, tijdschriften, radio en televisie. Dat deze industrieën ongestoord kunnen doorgaan hebben ze te danken aan het feit dat de meeste media doen alsof hun neus bloedt. In de regel weigeren de meeste media hun verantwoordelijkheid te nemen om te helpen voorkomen dat de levensinstandhoudingssystemen van onze planeet instorten. Ze plegen karaktermoord op mensen die het wagen het economisch stelsel te bekritiseren dat ons naar de afgrond leidt, en gebruiken hun enorme overtuigingskracht om de huidige gang van zaken in stand te houden. In veel gevallen ontkennen ze zelfs glashard de werkelijkheid aangaande het klimaat en de ecologische teloorgang van de planeet. 

Kortom, ons verwoestende systeem wordt vooral in stand gehouden door de geoliede overredingsmachine van de media. Keer op keer houdt die ons onwaarheden voor wat betreft onze keuzemogelijkheden. We worden afgeleid met onbenulligheden, denkbeeldige boemannen en zondebokken, opdat we maar niet zien waar het probleem echt zit. In het belang van hun schatrijke eigenaren rechtvaardigen de media een politieke economie waarin een beperkte groep extreem rijken de natuur, waarvan we als collectief afhankelijk zijn, kan inpikken en vernielen. (pagina 392)

()

Er is de afgelopen jaren weliswaar enige vooruitgang geboekt, maar het allerbelangrijkste item van alleemaal wordt nog altijd ondergesneeuwd. Zelfs in tijden van enorme klimaatrampen - van hittekoepels, droogten, natuurbranden en overstromingen - kijken de meeste media maar heel even op van hun eindeloze stroom trivia en achterklap voordat ze weer verdergaan met de orde van de dag. NBC, ABC, en CBS besteedden in één dag bijna evenveel zendtijd aan Jeff Bezos' elf minuten lange ruimtevlucht in zijn enorme metalen fallus als in het hele voorgaande jaar aan klimaatproblematiek.

Hoe lossen we dit op? (pagina 394)

Lees ook: Niemand is te klein om het verschil te maken (uit 2019) en Ons huis staat in brand : een gezin en de toekomst van onze planeet (ook uit 2019).

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen