maandag 27 augustus 2012

Arjo Klamer

In hemelsnaam! : over de economie van overvloed en onbehagen
Ten Have 2005, 175 pagina's - € 18,25

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Wikipedia: Arjo Klamer (1953) en website Klamer

Korte beschrijving
Uitgave ter gelegenheid van de Maand van de filosofie 2005 (april) met als thema 'Overvloed en onbehagen'. In zijn essay betoogt de bekende econoom Arjo Klamer dat meer economische overvloed niet leidt tot meer menselijk geluk. Veel politici en beleidsmakers betogen het tegendeel. Klamer verklaart dit door het feit dat economische groei makkelijk meetbaar is; dit geldt niet voor sociale en culturele factoren. Volgens Klamer is het echter belangrijk rekening te houden met die factoren willen we een adequeaat perspectief ontwikkelen op het goede leven en een goede samenleving. Dit essay laat zien hoe je anders kunt denken over economie.

Korte samenvatting door Arjo Klamer (zelf)
"De boodschap van dit boek is eenvoudig. Willen we goed leven in een goede samenleving - en wie wil dat niet - dan gaat het niet in de eerste plaats om geld, iets economisch dus, maar om iets sociaals, zeg vriendschap, zorg en aandacht, en uiteindelijk vooral om iets cultureels of spiritueels, ofwel om iets wat zin geeft aan het leven. Daarmee wil ik niet beweren dat de economie er niet toe doet. Alleen kan de economie nooit het doel zijn, dat waar het leven om draait. Het is niet meer en niet minder dan een middel. Dus moeten we buiten de economie opereren om dat wat echt van waarde is te verwezenlijken. Niet een sterke economie of een doeltreffende overheid bepaalt de kwaliteit van het leven, maar een vitale en krachtige samenleving."

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen