woensdag 29 augustus 2012

Mark Nelissen

Darwin in de supermarkt : of hoe de evolutie ons gedrag dagelijks beïnvloedt
Lannoo 2011, 190 pagina's - € 16,99

Website Mark Nelissen (1950)

Korte beschrijving
In dit boek bundelt gedragsbioloog Mark Nelissen columnachtige teksten waarin hij het gedrag van de mens bekijkt vanuit een evolutietheoretisch perspectief. De wetenschappelijke uitleg is beperkt en het anekdotische heeft de bovenhand. Een al dan niet fictieve gebeurtenis vormt telkens de aanleiding om stil te staan bij een menselijke gedraging, waarna de auteur wijst op het evolutionaire nut of de achtergrond daarvan (sommige gedragingen hebben in de huidige maatschappij immers geen doel meer). Dat Nelissen een begaafd verteller is, draagt sterk bij tot de pret, en dat hij soms wat kort door de bocht gaat, wordt dan ook gemakkelijk met de mantel der liefde bedekt. Wie nog steeds gekant is tegen evolutionaire psychologie en de idee dat de mens wel degelijk (mee) gevormd wordt door zijn evolutionaire achtergrond, zal dit boek misschien beschouwen als een goedkoop pamflet. Die visie gaat echter voorbij aan de doelstellingen van het boek. Nelissen schreef immers geen stevig onderbouwde argumentatie pro een bepaalde visie, maar een vermakelijk boek dat de lezer ook nog iets bijbrengt.

Mark Nelissen
Fragment uit Voor het slapengaan ...
Ik beloof u geen heavy academisch boek. Voor het slapengaan willen we geen zware film. We houden het luchtig, leesbaar, goed verteerbaar, maar vertellen wel het verhaal dat verteld moet worden. Het is niet omdat we de academische woorden weglaten dat we de wetenschappelijke basis geweld mogen aandoen. Ik wil mijn verhaal vertellen aan de hand van afzonderlijke stukjes, een stijl in dienst van de leesbaarheid. We wandelen, samen met Darwin, door het landschap van het menselijk gedag en plukken hier en daar een klein bloempje, daar een dikke tak. De verhalen handelen immers over kleine en grote dingen, soms heel kleine - waarom kruis ik mijn armen tijdens een gesprek? - tot grote, fundamentele vragen - ben ik nog dezelfde mens als toen ik geboren werd, waarom moet ik sterven? Ik gooi al die vertellingen doelbewust door elkaar en spring van de een klein bloempje naar een grote tak en weer terug. Zo denken we in het dagelijks leven over onszelf: ongeordend komen gedachten bij ons op en denken we erover na. Ook in dit boek. (pagina 11)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen