woensdag 29 augustus 2012

Victor Lamme

De vrije wil bestaat niet : over wie er echt de baas is in het brein
Bert Bakker 2010, 333 pagina's - €12,50

Website Victor Lamme (1959)

Korte beschrijving
De auteur, hoogleraar cognitieve neurowetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, richt zich aan de hand van een groot aantal bizarre voorbeelden uit wetenschap en praktijk op de rol van de vrije wil bij menselijk gedrag. Lamme probeert een antwoord te vinden op de vraag wie de baas is in onze hersenen, welke delen van het brein de doorslag geven bij alledaagse keuzes en bij belangrijke beslissingen en waar in het brein het 'ik' is gezeteld. Hoewel wij van mening zijn alles onder controle te hebben, blijkt uit de hier verzamelde beschrijvingen het onbewuste in ons gedrag een grotere rol te spelen dan wij aannemen. Voor het samenspel van hersenen en gedrag bestaat de laatste jaren veel belangstelling, wat zich vertaalt in de grote hoeveelheid titels op dit gebied. Dit boek valt daarbij op door de vele curieuze voorbeelden, die op een grondige en tegelijk plezierig leesbare manier onder de aandacht worden gebracht van een breed, serieus geïnteresseerd publiek. Bevat uitvoerige bronvermelding en notenapparaat

Fragment uit hoofdstuk 3 - Sneller dan je schaduw
Op het eerste gezicht
Traditioneel worden onbewuste reacties gezien als primitief en instinctief. Maar het is inmiddels wel duidelijk dat het tegendeel eerder waar is. Juist in de snelle reactie op de buitenwereld toont het brein zich de ware meester in het verwerken van informatie. En dat geldt niet alleen voor uitzonderlijke sportprestaties. Iedereen doorziet in een oogopslag zelfs de meest ingewikkelde situatie. Psycholoog Mart Potter van het MIT in Boston gaf proefpersonen de taak om een bepaalde scène te vinden in een reeks plaatsjes die met een snelheid van drie per seconde voorbijkwamen. De proefpersonen hadden die scène nog nooit eerder gezien, en kregen slechts een vage omschrijving, zoals 'een picknick', of 'kleine bootjes op een strand'. Neem de picknick: het is niet zo dat er een bepaalde kleur, of een bepaald voorwerp te bedenken is dat garandeert dat een foto over een picknick gaat. Borden met eten kunnen ook op een keukentafel staan. Gras met mensen erop kan net zo goed een voetbalwedstrijd zijn.
() Toch slagen mensen erin om in 97 procent van de gevallen het goede plaatje eruit te pikken. Zelfs als de snelheid waarmee de plaatjes voorbijkomen wordt opgevoerd, naar vier of zes plaatjes per seconde, blijft het percentage correct ruim boven de 95 procent. Pas bij acht plaatsjes per seconde zakt de prestatie iets terug, naar ongeveer 75 procent. (pagina 77)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen