donderdag 30 augustus 2012

Een logo


Het idee om als Openbare Bibliotheek Lezers van Stavast te gaan zoeken werd door mijn collega's van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken sceptisch ontvangen. Ze geloofden niet dat er mensen zijn die tijd vrij willen maken om veertig weken lang één serieus non-fictie boek per week te gaan lezen. "Waar halen ze de tijd vandaan!?" was nog een van de mildste opmerkingen. Uiteraard kon ik toen (medio mei 2012) niet vermoeden - slechts hopen - dat er wél mensen waren die zichzelf die verplichting gingen opleggen. Want dat is wat er feitelijk gaat gebeuren.

Het voornemen
Alle Lezers van Stavast hebben zich voorgenomen om het komend leesseizoen elke week één serieus non-fictie boek te gaan lezen. Dik of dun. Moeilijk of gemakkelijk. Maar altijd interessant om tot je te nemen. Boeken die iets zeggen over onze huidige tijd. Met haar vele problemen en een bepaalde lethargie waardoor niet begonnen wordt om die 'hobbels' te gaan wegwerken. Boeken waarin deze en gene probeert uit te leggen hoe 'de mens' in elkaar steekt. Boeken waaruit blijkt dat we (meestal) geen rationele wezens zijn, die beredeneerd door het leven gaan. Integendeel. Boeken waarin sommige auteurs uitgesproken meningen hebben over de toekomst. Die - als zij gelijk krijgen - nog veel meer veranderingen zal brengen. En in de meeste boeken wordt vaak impliciet ook de vraag opgeworpen waarom mensen gelukkig worden.

Burgers die serieus in het leven (willen) staan kunnen zich middels deze boeken oriënteren op zaken die op ons afkomen. Weten beter wat er speelt. Kijken door de overweldigende hoeveelheid trivia in de media heen. En zijn daardoor wellicht beter in staat om een iets meer gefundeerde mening over deze onderwerpen te vormen. Minder gebaseerd op gevoel. Bevrijd van de framers en spin doctors. Gevoed door feiten en opinies in boeken van mensen die daarvoor doorgeleerd hebben óf geschreven door goede (wetenschaps)journalisten.


Een logo voor de Lezers van Stavast
Tijdens de verbouwing van de Osse Openbare Bibliotheek vroeg ik onze vaste vormgeefster - Marjon Grendel - om na te denken over een logo. Ze is ook verantwoordelijk voor het logo van het jaarthema, Who's in control? in 2011-2012 en Echte waarde(n) in het komend seizoen.Vanaf het begin was duidelijk dat in dat logo een man van Stavast moest komen. Sorry: een mens. Nog beter: een Burger van Stavast. Een begrip dat in de TrendRede 2012 werd geïntroduceerd. De Burger van Stavast is een man of vrouw die zich realiseert dat er veel problemen in de wereld zijn, dat die opgelost moeten worden maar dat het beste is om vooral en in eerste instantie te bezien wat er in je eigen omgeving zou kunnen veranderen, verbeteren. Kleine stapjes op weg naar een andere wereld. Zoiets. Een kenmerkende zin of slogan voor de Burger van Stavast is: Ik zeg wat ik hoop en doe wat ik kan

Maar hoe ziet een Lezer van Stavast er uit?
Dat weet niemand. Hoeft ook niet, want in de meeste logo's is geen herkenbaar mens opgenomen. Dus werd al snel teruggegrepen op een filmpje dat in de 'nazit' van een lezing van Roos Vonk als het ware kwam bovendrijven. Klik hier voor een lang artikel waarin gepoogd wordt de lezing van Roos Vonk te koppelen aan de 'ontdekking' van dat filmpje. En het ontstaan van het jaarthema Echte waarde(n).

Create real value
Dat filmpje staat sinds april 2011 op Youtube. Werd en wordt relatief weinig bekeken (vanochtend 5.907 views) maar bevat beelden van beeldhouwwerken van de Engelse kunstenaar Antony Gormley. Die veel beelden heeft gemaakt van staande mannen, mensen. Mensen die overduidelijk staan, ergens voor staan. Tenminste, die indruk wekken ze. De beelden van Gormley worden gekoppeld aan de centrale boodschap van het filmpje. Afstuderende MBA-studenten leggen vrijwillig een eed af om in hun beroepsleven integer te (gaan) leven en te gaan voor de leuze: create real value. Een directeur van een groot bedrijf of instelling streeft in zijn werk het laten ontstaan van 'dingen' die waardevol zijn. Waarde hebben.

Het logo
Deze mens van Antony Gormley is door Marjon op een stapel boeken geplaatst. In een variant stond die mens op een opengeslagen boek. Maar dat klopt niet. Lezers van Stavast weten als geen ander dat dé waarheid niet uit één boek komt - dat geloven alleen échte gelovigen - maar dat de waarheid altijd ergens in het midden ligt. En daarvoor dien je jezelf breed te oriënteren, veel boeken te lezen. Geschreven door mensen met verschillende achtergronden. Qua beroep, levenshouding, stijl enzovoorts. Díe brede schakering zit - hoop ik - in de aangedragen titels. Alhoewel er onvermijdelijk (toch) bepaalde voorkeuren en stokpaardjes in zullen zitten.


Het filmpje van 3 minuten
Homepage Achtergrondartikelen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen