dinsdag 7 augustus 2012

Tomás Sedlácek

De economie van goed en kwaad : de zoektocht naar economische zingeving van Gilgamesj tot Wall Street
Scriptum 2012, 400 pagina's

Oorspronkelijke titel: Economics of good and evil : the quest for economic meaning from Gilgamesh to Wall Street (2011)

Wikipedia: Tomás Sedlácek (1977)

Korte beschrijving
De Tsjechische econoom Sedlácek pleit voor een brede, veelkleurige kijk op economie en economische wetenschap. Dat levert verrassende verbanden op. Gravend in de geschiedenis van mythen, filosofieën en godsdienstige stromingen (Gilgamesj-epos, de Hebreeërs, de oude Grieken, het christendom) vindt hij waardevolle gedachten over economie. Omgekeerd, startend bij moderne economische concepten (onzichtbare hand, groei, wiskundige modellen, homo economicus, behoeftebevrediging) kunnen we leerzaam aansluiten bij die oude verhalen en ideeën. Enkele provocerende stellingnamen, zoals economie is niet een waardevrije wetenschap. Een abstract-wiskundige aanpak is nuttig maar niet de enig mogelijke. Een 'antropocentrische' benadering van de vraagstukken is onmisbaar. De moraal doet ertoe, nog steeds. De auteur doceert economie in Praag en was onder andere economisch adviseur van de Tsjechische president Havel, die de studie geheel terecht een prijzend voorwoord meegaf: 'verfrissende benadering, een heel leesbaar boek ook voor de leek'. De Tsjechische en Engelse edities ontvingen lovende recensies.

Klik hier voor een recensie(PressEurop)


Fragment uit de Inleiding
Mijn stelling is dat de gangbare economen van tegenwoordig te veel kanten van de economie negeren en zich te veel concentreren op de zwart-witcultus van de homo economicus waarin goed en kwaad niet bestaan. We hebben onszelf verblind voor de belangrijkste drijfveren van het menselijk handelen.
Volgens mij valt er minstens zo veel te leren van onze filosofen, mythen, godsdiensten en dichters als van de exacte en strikte wiskundige modellen van economisch gedrag. Ik vind, dat de economische wetenschap naar haar eigen normen en waarden moet zoeken, en deze moet blootleggen en bespreken, ook al is ons verteld dat de economie een waardevrije wetenschap is. Volgens mij is dat laatste volstrekt niet het geval, en vinden wij in de economie meer geloof, mythe en archetype dan wiskunde. () Ik vind, en zal dat proberen aan te tonen, dat het zowel voor economen als voor een breder publiek van cruciaal belang is om inzichten op te doen uit een breder scala van bronnen, zoals het Gilgamesj-epos, het Oude Testament, Jezus of Descartes. (pagina 19-20)

Het antwoord op de crisis komt uit Griekenland
Op maandag 2 september 2013 wijdde Tegenlicht een hele aflevering aan Griekenland. Hoe gaan burgers om met de crises. En proberen sommigen een ander economisch model uit. In die uitzending wordt Tomás Sedlácek uitvoerig aan het woord gelaten. Hij is een uitgesproken voorstander van de stelling dat economie géén 'harde' wetenschap is. Integendeel: economie zou (meer) moeten gaan over waarden, ethiek e.d.

Artikel: Simsalabim - Als ik van jou 10.000 euro leen, zal alleen een gek zeggen dat ik 10.000 euro rijker ben. (maart 2013)
Artikel: Griekenland ligt voor op ons, op de rest van Europa. (september 2013)
Artikel: Why oh why do we take this as bad news? (mei 2014)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen