woensdag 15 augustus 2012

Jaap Peters & Judith Pouw

Intensieve menshouderij : hoe kwaliteit oplost in rationaliteit
Scriptum 2004, 188 pagina's - € 19,95

Website Jaap Peters (1956)

Korte beschrijving
Er is heel wat mis bij veel organisaties, of het nu bedrijven, instellingen of overheids instanties zijn: personeelsleden raken in de knel ('burn out'; reorganisatie moeheid) en klanten klagen over een tekort aan dienstverlening (frustratie). De auteurs gaan na wat er is misgegaan: organisaties zijn te veel gaan lijken op de intensieve veehouderij. Het management is met zijn eenzijdige financiële rationaliteit (aandeelhouderswaarde, meet-manie, regelzucht) het zicht op de werkelijkheid verloren, terwijl het vakmanschap van de werkvloer onvoldoende erkenning en ruimte ('kistkalveren') krijgt om zich te ontplooien. 'Intensieve menshouderij' is nu eens geen rooskleurig boekje over succesvolle managementmethoden maar een - soms cynische - analyse van het falen van de zogeheten bedrijfskundige (MBA!) professionaliteit. Het betoog eindigt niet in mineur: kijkend naar de biologische landbouw en veeteelt is er perspectief voor organisaties en hun bestuurders: organisch organiseren levert duurzame resultaten, van echte kwaliteit.

Fragment uit het Voorwoord
We zijn inmiddels met zoveel mensen op aarde en onze productiedrang is van een dergelijke aard dat we letterlijk tegen de grenzen van wat mogelijk is aanlopen. De excessen in de intensieve landbouw laten dat goed zien. De voorbeelden liggen voor het oprapen: varkenspest, BSE, dioxinekip, MKZ, vogelpest/griep, SARS, kokkelvisserij, visquota. Misschien lopen we in het overvolle Europa eerder tegen die grenzen aan dan in het ruimere en onbeperkte Amerika en zijn wij daarom gedwongen eerder na te denken over de consequenties van die productiedrang (druk, druk, druk) voor ons persoonlijk welzijn en het milieu (weinig vooruitgang). Het milieu wordt niet langer als gratis collectieve afvalbak gezien.

Wat onze manier van organiseren betreft, lijken we ergens de weg te zijn kwijtgeraakt. Zo kun je in The Matrix je persoonlijkheid en oriëntatie op de werkelijkheid volledig verliezen. In subsystemen van grote organisaties kun je je uit de naad werken, zonder dat iemand het ziet. Mensen wisselen frequent van baan en organisaties zitten in een proces van eeuwig reorganiseren. We probeerden de bureaucratie aan te pakken en hebben er schijnbaar professionele organisaties voor teruggekregen, waarbij de bureaucratie erger is dan ooit. Deze 'professionalisering' leidt tot onder meer 'te weinig handen aan het bed' en 'te weinig blauw op straat'. Door de voortdurende verandering is een langetermijnoriëntatie verdwenen en daarmee gevoelens van verbondenheid en loyaliteit. (pagina 12)

Terug naar Overzicht alle titels

1 opmerking:

  1. ‘Intensieve menshouderij’ is een pleidooi voor duurzaam ondernemen. En duurzaamheid gaat dan eens niet alleen over het milieu. We onderscheiden de sociale, ecologische en economische duurzaamheid. People, Planet, Profit. Het lijkt mij heel belangrijk dat we zowel in tijd en ruimte groter denken. Ik bedoel daarmee dat we nu beslissingen nemen die van belang zijn voor de toekomst, voor de generaties na ons en niet de houding hebben van ‘het zal mijn tijd wel duren’. En ook dat we van onze eigen vierkante meter afkomen en gemeenschap als leidend principe nemen, van ‘ik’ naar ‘wij’. En wat ikzelf heel belangrijk vind in dit boek is dat Jaap Peters de mens met zijn kennis en kunde weer voorop stelt in plaats van de vele regels en protocollen waar we nu vaak in verstrikt lijken te zitten.
    Een mooi boek en erg actueel. De zaterdagkrant lees ik nu anders met dit boek in het achterhoofd. En ik merk dat we er nog lang niet zijn, maar een hoopvol begin is er wel.

    BeantwoordenVerwijderen

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen