woensdag 15 augustus 2012

Bas van Stokkom

Wat een hufter! ergernis, lichtgeraaktheid en maatschappelijke verruwing
Boom 2010, 188 pagina's - € 18,50

Wikipedia: Bas van Stokkom (1953)

Korte beschrijving
De auteur is socioloog en filosoof, verbonden aan de universiteit van Nijmegen en de VU en heeft meer werken op zijn naam staan over de verruwing van onze maatschappij. Grondige kennis van de Nederlandse samenleving is dan essentieel. In deze studie geeft hij daar overtuigend blijk van: het boek berust behalve op eigen onderzoek ook op uitgebreide literatuurstudie en is daarom bijzonder bruikbaar voor scripties. De samenleving is alleen te beschrijven in de vorm van processen. In dit werk staan verhuftering, maar ook een veranderde publieke moraal centraal zoals die zich uit in tanend gezag en cynisme, verankerd in de opinies en houdingen van de middenklasse. Juist die middenklassen staan centraal bij de bestudering van zowel verruwing als verharding, het individualisme dat hoort bij een winner-loser-samenleving. Onthutsend, gezaghebbend, goed leesbaar maar niet altijd gemakkelijk toegankelijk. Met eindnoten en een uitgebreide literatuurlijst. Onmisbaar voor ieder die zich wil oriënteren over deze verschijnselen

Fragment uit hoofdstuk 5 - De strafwedloop : boze burgers en de behoefte aan vergelding
De gemiddelde burger, die zelf nauwelijks directe ervaring heeft met ernstige criminaliteit, baseert zijn mening hoofdzakelijk op televisienieuws en krantenberichten. De mediaberichtgeving heeft dan ook grote invloed op het denken over misdaad als maatschappelijk probleem. In de media worden de spectaculaire zaken overbelicht, waardoor het beleid van de feitelijke criminaliteit aanzienlijk wordt vertekend.
() Burgers stuiten in de media keer op keer op berichten die - geheel ten onrechte - suggereren dat Nederland steeds onveiliger wordt. Het oordeel over (de ontwikkeling van) onveiligheid wordt dan ook vooral bepaald door de hoeveelheid aandacht hiervoor in de media. Ouderen en vrouwen bijvoorbeeld voelen zich het onveiligst, terwijl zij minder vaak slachtoffer zijn van criminaliteit dan jongeren en mannen. Iets soortgelijks geldt ook voor bewoners van slaapsteden, die zich vaker onveilig voelen dan bewoners in achterstandswijken. (pagina 110)

Artikel Bas van Stokkom - Juist de middenklasse is verhufterd

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen