woensdag 15 augustus 2012

John Cornwell

Darwins engel : een repliek op God als misvatting
Nieuw Amsterdam 2008, 175 pagina's - € 16,95

Oorspronkelijke titel:
Darwin’s angel: an angelic riposte to “The God Delusion” (2007)

Wikipedia: John Cornwell (1940)

Korte beschrijving
De auteur is historicus, journalist, directeur van het 'Science and Human Dimension Project' van het 'Jesus College' in Cambridge. In deze publicatie reageert Cornwell op het boek 'God als misvatting' (2006)* van de Britse etholoog, evolutiebioloog en atheïst Richard Dawkins, door zijn adepten enthousiast als de genadeslag voor alle religies ontvangen. Dawkins betoogt vanuit bijvoorbeeld evolutieleer en biologie dat 'zo goed als zeker geen God bestaat'. Cornwell wijst deze zienswijze af. Hij kruipt in de huid van de denkbeeldige beschermengelen van Charles Darwin en Gregor Mendel en weerlegt vanuit een natuurwetenschappelijk en historisch-theologisch perspectief op toegankelijke wijze Dawkins zienswijze. Tevens legt hij de kunstmatig opgeworpen tegenstelling tussen (natuur)wetenschappelijk en religieus-theologisch denken bloot. Het in een vriendelijke, soms ironische maar altijd serieuze stijl gehouden boek probeert een lans te breken voor een waardiger discussie over het fenomeen 'religie' en voor het bestaansrecht van God, geloof, religie en theologie in de huidige tijd. Bevat een register. Geschikt voor een breed, in de discussie (theologisch versus natuurwetenschappelijk denken) rond het al dan niet bestaan van God geïnteresseerd publiek.

Fragment uit 3 - Verbeelding
je bent van mening dat de theologie, de studie van God, betekenisloos is en niet waard om je er ook maar eventjes serieus mee bezig te houden. In jouw ogen leven theologen in een schijnwereld en is het object van hun onderzoek even reëel als Klaas Vaak. Vergeleken met wetenschappers zijn theologen volgens jou alleen maar fantasten. Nu mag het waar zijn dat de theologie zo haar eigen discours heeft, theologen maken wél gebruik van een indrukwekkende reeks academische disciplines, waaronder de geschiedkunde, filosofie, literaire en schriftkritiek, en ook brengen ze dynamische intellectuele capaciteiten bijeen - van de verbeelding. (pagina 33)

Klik hier voor een lemma in de Engelse Wikipedia

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen