donderdag 23 augustus 2012

Sam Sommers

Wij zijn onze omgeving : hoe situaties ons gedrag beïnvloeden
Maven 2012, 335 pagina's - € 18,--

Oorspronkelijke titel: Situations matter : understanding how context transforms your world (2011)

Website van de Diversity & Intergroup Relations Lab waaraan Sam Sommers als directeur is verbonden

Korte beschrijving
Veel van ons denken en gedrag wordt gevormd door de kracht van situaties waarin wij ons bevinden. Gedurende ons gehele leven bepaalt de maatschappelijke context mede ons gedrag en welke keuzes wij maken. In gezelschap van andere mensen worden wij anders dan wanneer wij alleen zijn. Om de mens beter te leren kennen moet men niet alleen mensen bestuderen, maar ook goed naar zijn omgeving kijken. Met behulp van onderzoeksresultaten en persoonlijke observaties uit het dagelijks leven wordt het belang van de situatie duidelijk gemaakt. Ook wordt nader onderzocht welke factoren ons beïnvloeden in datgene wat ons in anderen aantrekt , hoe onze intieme relaties worden gevormd en hoe onze vooroordelen en vooringenomenheden in onze onderlinge interacties ontstaan. Oefeningen om beter naar het grote geheel te leren kijken zijn in het boek opgenomen. Voor mensen die geïnteresseerd zijn in het menselijk gedrag biedt dit boek, door een helder taalgebruik en de beschrijving van herkenbare situaties, voldoende mogelijkheden om zichzelf en anderen beter te kunnen plaatsen en begrijpen.

Fragment uit hoofdstuk 4 Je bent niet wie je dacht - De spiegel liegt (nooit)
Waarom verschilt ons zelfbeeld zo van situatie tot situatie? Omdat het voor een groot deel afhangt van je omgeving en de cultuur waarin je bent opgegroeid. Omdat introspectie alleen momentopname geeft van hoe je je in deze vluchtige tijd en plaats voelt. Maar er is een andere verklaring.
Neem ter illustratie de volgende vraag: Hoe goed ben jij achter het stuur?
Oké, dat is een open vraag die niet zo een-twee-drie te beantwoorden is. Op een schaal van 0 tot 100 dan, waarbij 0 een totale brokkenpiloot is, 50 gemiddeld en 100 de allerbeste automobilist ter wereld. Kies een getal tussen 0 en 100 voor hoe jij jezelf inschat. Maak je keuze en lees dan verder.
Nu de volgende vraag: Hoe goed ben jij in leiding geven? Ook hierbij vergelijk je jezelf met de gemiddelde persoon op dezelfde schaal van 0 tot 100.
Nu heb je dus twee getallen in je hoofd - twee getallen die bepaalde aspecten van hoe jij tegen jezelf aankijkt weergeven.

Ik wed voor vijf dollar dat beide boven de 50 uitkomen.
Jawel, ik durf er een geldbedrag om te verwedden dat jij - en iedereen die dit boek leest - jezelf een betere automobilist en een betere leider dan gemiddeld vindt. Puur rationeel gezien is de kans dat ik gelijk heb niet groot.

Youtube: Situations matter (2:49) (2011)

TEDx Somerville: The hidden power of context (mei 2012, 18:07)
Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen