donderdag 16 augustus 2012

Bennie Mols

Turings tango : waarom de mens de computer de baas blijft
Nieuw Amsterdam 2012, 222 pagina's - € 18,95

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Bennie Mols (1969) blogspot - The pleasure of finding things out

Korte beschrijving
Het jaar 2012 is uitgeroepen tot het internationale Alan Turing-jaar, vanwege Turings honderdste geboortejaar. De Britse wiskundige Alan Turing (1912-1954) was gefascineerd door de zoektocht naar kunstmatige intelligentie. Wetenschapsjournalist Bennie Mols gaat na hoever die zoektocht vandaag de dag gevorderd is en is daarover niet onverdeeld positief. Hoewel Mols technologische ontwikkelingen in het algemeen positief waardeert, is hij bijzonder sceptisch over de zoektocht naar kunstmatige intelligentie, aangezien het menselijk brein zoveel complexer is en intiemer met lichaam en een sociale omgeving verbonden is dan voor een computer of robot ooit mogelijk is. Turings Test (die zou toetsen wanneer computerintelligentie niet meer te onderscheiden is van menselijke intelligentie) wordt door Mols beargumenteerd verworpen. Hij pleit voor een 'Turing Tango', waarbij de mens centraal staat maar gebruik maakt van de kracht van informatietechnologie. Meeslepend geschreven, voor een breed publiek, rijk geïllustreerd (zwart-wit), inclusief appendix met tijdlijn, literatuursuggesties en register.


Fragment uit hoofdstuk 8 - Turings appel
Het blijft speculeren, maar ik denk dat als Turing een paar decennia langer had geleefd, hij had ingezien dat niet alleen de computer fundamentele rekenbeperkingen heeft, maar ook dat de kunstmatige intelligentie maar een deel van de menselijke intelligentie kan nabootsen; dat er aspecten van de menselijke intelligentie zijn die fundamenteel niet berekenbaar zijn. Niet dat ze bovennatuurlijk zijn en niet uiteindelijk zouden voldoen aan de wetten van de natuurkunde, maar in de praktijk zijn ze niet te vatten in een rekenprogramma dat een computer kan uitvoeren. (pagina 177)

Artikel: AI is te belangrijk om over te laten aan grote techbedrijven en overheden.  (juli 2019)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen