woensdag 15 augustus 2012

Handboek moraliseren

Handboek moraliseren : burgerschap en ongedeelde moraal
Van Gennep 2006, 207 pagina's - € 18,--

Website Handboek moraliseren

Korte beschrijving
Welke rol speelt het moraliseren in de Nederlandse verhoudingen tussen burgers die in allerlei situaties verkeren? In deze uitgave, die verschijnt als jaarboek bij het 'Tijdschrift voor sociale vraagstukken', wordt onderzoek naar dit vraagstuk gedaan. De publicatie kwam tot stand onder redactie van Evelien Tonkens, bijzonder hoogleraar Burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam, Justus Uitermark, onder meer stadssocioloog, en Marcel Ham, hoofdredacteur van genoemd tijdschrift. Bijdragen schreven onder meer Jeannette Pols, Marcia Luyten en René Diekstra. Verscheidene situaties zoals de toestanden op bepaalde vmbo's, de schuldhulpverlening, de dubbele moraal over de islamitische homo's en etiquette op straat worden aan een uitvoerige analyse onderworpen. Een belangrijke vraag is wat moraliseren is en hoe men dit moet toepassen in het voortdurende spanningsveld tussen vrijheid en dwang. Verscheidene strategieën voor burgers en professionelen passeren de revue. De uitgave, waarvan de titel iets te gewichtig aandoet, kan een belangrijke bijdrage leveren in het huidige debat over normen en waarden en de complexiteit van deze problematiek. Potentiële lezers dienen wel over enige achtergrondkennis over de behandelde materie te beschikken.

Fragment uit de Inleiding - Als je het doet, doe het dan goed - modern moraliseren voor beginners
Moraliseren heeft een negatieve bijklank. We associëren het met terug naar de jaren vijftig, met spruitjeslucht en benepen burgerlijkheid, autoritaire baasjes en betweterige schooljuffen. Moraliseren staat tegenover vrijheid, respect en tolerantie. Tegenover ruimdenkendheid en ieder in zijn waarde laten. Wie een publiek debat in zijn voordeel wil beslechten, doet er daarom verstandig aan de tegenstander van moraliseren te betichten. Zo gauw een publieke controverse in de tegenstelling tussen moralisme en vrijheid gegoten is, is de uitkomst te voorspellen: de vrijheid wint. De uitkomst van de meest uiteenlopende debatten laat zich op deze manier uittekenen, van het rookverbod in de horeca tot en met gewelddadige videoclips, en van het ouderschap van verstandelijk gehandicapten tot en met de legalisering van prostitutie en de sociale dienstplicht. (pagina 7)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen