dinsdag 11 juli 2023

Ingrid Robeyns 2

Limitarisme : pleidooi tegen extreme rijkdom
De Arbeiderspers 2023, 320 pagina's  € 26,99

Verschijnt november 2023

Wikipedia: Ingrid Robeyns (1972)

Korte beschrijving

Tekst op website uitgever
Geen mens zou in armoede moeten leven; daarover is iedereen het wel eens. Maar is te veel geld niet even onwenselijk?

De kloof tussen arm en rijk neemt almaar toe. Wereldwijd is driekwart van alle rijkdom in handen van een klein groepje miljardairs. Dat is moreel niet verdedigbaar, vindt politiek filosoof Ingrid Robeyns. In Limitarisme legt ze uit waarom er een limiet moet komen aan de buitensporige welvaart van de allerrijksten. Ongelijkheid vormt een gevaar voor de democratie en staat een duurzame toekomst in de weg. Bovendien is rijkdom zelden een persoonlijke verdienste, eerder een kwestie van geluk.

In dit vlammende betoog laat Robeyns haarscherp zien hoe het limitarisme in de praktijk zou kunnen werken. Met dit systeem dragen de sterkste schouders daadwerkelijk de zwaarste lasten en wordt het gelijkheidsbeginsel beter nageleefd. Zo kan het overtollige geld van de superrijken mens en  samenleving veel goeds opleveren. En daar profiteert uiteindelijk iedereen van.

Fragment uit

Lees ook: Rijkdom : hoeveel ongelijkheid is nog verantwoord? (2019), of De ongelijkheidsmachine : een verborgen Europese geschiedenis van Paul Goossens (uit 2023)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen