dinsdag 11 juli 2023

Ingrid Robeyns 2Limitarisme : pleidooi tegen extreme rijkdom
De Arbeiderspers 2023, 382 pagina's  € 26,99

Wikipedia: Ingrid Robeyns (1972)

Korte beschrijving
Een boek over limitarisme en de kloof tussen arm en rijk. De auteur bepleit de noodzaak van een limiet aan de buitensporige welvaart van de allerrijksten. Extreme rijkdom vormt volgens haar een gevaar voor de democratie en staat een duurzame toekomst in de weg. Het limitarisme is een politieke filosofie die stelt dat de sterkste schouders daadwerkelijk de zwaarste lasten moeten dragen zodat ongelijkheden ingeperkt kunnen worden. Uiteindelijk zal iedereen daarvan profiteren, ook de superrijken zelf. De auteur geeft uitleg over en argumenten voor het limitarisme en schetst hoe het er in de praktijk uit zou zien. Verdiepend en gedetailleerd geschreven. Met name geschikt voor de geoefende lezer.  Ingrid Robeyns (Leuven, 1972) is een Nederlandse econoom, filosoof en academisch docent. Ze promoveerde in Cambridge bij Amartya Sen en is de grondlegger van het limitarisme.

Tekst op website uitgever
Geen mens zou in armoede moeten leven; daarover is iedereen het wel eens. Maar is te veel geld niet even onwenselijk?

De kloof tussen arm en rijk neemt almaar toe. Wereldwijd is driekwart van alle rijkdom in handen van een klein groepje miljardairs. Dat is moreel niet verdedigbaar, vindt politiek filosoof Ingrid Robeyns. In Limitarisme legt ze uit waarom er een limiet moet komen aan de buitensporige welvaart van de allerrijksten. Ongelijkheid vormt een gevaar voor de democratie en staat een duurzame toekomst in de weg. Bovendien is rijkdom zelden een persoonlijke verdienste, eerder een kwestie van geluk.

In dit vlammende betoog laat Robeyns haarscherp zien hoe het limitarisme in de praktijk zou kunnen werken. Met dit systeem dragen de sterkste schouders daadwerkelijk de zwaarste lasten en wordt het gelijkheidsbeginsel beter nageleefd. Zo kan het overtollige geld van de superrijken mens en  samenleving veel goeds opleveren. En daar profiteert uiteindelijk iedereen van.

Fragment uit 4. Het ondermijnt de democratie
Er zijn drie cruciale aspecten van de democratie die worden bedreigd als geld een rol gaat spelen. De eerste is collectieve besluitvorming. We zijn niet simpelweg individuen die toevallig zij aan zij leven met andere individuen die geen gevolgen ondervinden van onze handelingen en ons gedrag. We zijn mensen die samenleven in een gedeelde fysieke ruimte, die allemaal verschillende behoeften en verlangens hebben ten aanzien van het gebruik van die ruimte en de hulpbronnen die daar te vinden zijn. Daarom moeten we het met zijn alleen eens worden over de regels om ons leven te reguleren. Bij elke groep individuen die dicht bij elkaar leven zal er onvermijdelijk interactie ontstaan, wordt er ene vorm van handel bedreven, en moet er overeenstemming komen over wie wat bezit. Het alternatief is chaos, extreme onzekerheid en het recht van de sterkste. Als we een idee willen krijgen over hoed dat eruit zou kunnen zien, hoeven we alleen te kijken naar de scenario's die worden geschetst in dystopische sciencefiction, waar iedereen op elk gewenst moment ongestraft een willekeurige andere persoon kan ombrengen. Het is misschien fascinerend om die verhalen te lezen of sciencefictionfilms te zien, maar ik ben ervan overtuigd dat de meesten van ons de voorkeur geven aan een samenleving waarin wijzelf en onze dierbaren, onze projecten en onze persoonlijke eigendommen veilig zijn.

In kleinschalige gemeenschappen kunnen radicaal niet-hiërarchische vormen van collectieve besluitvorming volstaan om te beslissen over de verdeling van schaarse gedeelde hulpbronnen (zoals onderdak, voedsel en water).In die situatie gaan mensen bij elkaar zitten om te overleggen, en aangezien het om een kleine gemeenschap gaat, krijgt iedereen de kans om gehoord te worden. Deze wijze van besluitvorming - bij elkaar zitten om zaken te bespreken - kan ook werken in wooncollectieven of kleine leefgemeenschappen, waar het een zinvolle manier kan zijn om taken te verdelen die nodig zijn om de collectieve belangen te verdedigen (zoals een bedreiging van buitenaf door andere mensen, maar ook natuurrampen, zoals overstromingen). Grotere gemeenschappen hebben wellicht in de loop der tijd regels vastgesteld voor collectieve besluitvorming, zoals bijvoorbeeld het geval is bij inheemse stammen waar de stamoudsten beslissen over collectieve aangelegenheden. In hedendaagse samenlevingen moeten we ons gezien hun aanzienlijke omvang echter verlaten op delegering en gestructureerde vormen van besluitvorming. In de meeste landen wordt dit gedaan door te stemmen op functionarissen die namens de gehele bevolking besluiten zouden moeten nemen die redelijk zijn en gerechtvaardigd kunnen worden tegenover degenen die de gevolgen van deze besluiten ondervinden.


Zoals we zullen zien, verdwijnt ons vermogen om echt collectieve besluiten te nemen zodra extreme rijkdom in beeld komt. Dat is niet alleen een logistiek, maar ook een moreel probleem. Extreme rijkdom ondermijnt het kernprincipe van politieke gelijkheid, dat het kernachtigst geformuleerd is in de leus 'one man, one vote'. (p 129-130)

Genomineerd voor de Socratesbeker 2024 - tekst op website Maand van de Filosofie
Geen mens zou in armoede moeten leven; daarover is iedereen het wel eens. Maar is te veel geld niet even onwenselijk?

De kloof tussen arm en rijk neemt almaar toe. Een kleine groep superrijken wordt steeds rijker terwijl de afstand met de mensen zonder noemenswaardig vermogen steeds groter wordt. Dat is moreel niet verdedigbaar, vindt politiek filosoof Ingrid Robeyns. In Limitarisme legt ze uit waarom er een limiet moet komen aan de buitensporige welvaart van de allerrijksten. Extreme rijkdom vormt een gevaar voor de democratie en staat een duurzame toekomst in de weg. Bovendien is rijkdom zelden een persoonlijke verdienste, eerder een kwestie van geluk.

In dit vlammende betoog doet Robeyns de argumenten voor het limitarisme uit de doeken, en schetst ze hoe het er in de praktijk uit zou zien. We moeten toe naar een systeem waarin de sterkste schouders daadwerkelijk de zwaarste lasten dragen en ongelijkheden ingeperkt worden. Het overtollige geld van de superrijken kan mens en samenleving veel goeds opleveren. En daar profiteert uiteindelijk iedereen van, ook de superrijken zelf.

Ingrid Robeyns (1972) is econoom en filosoof, en als hoogleraar Ethiek van Instituties verbonden aan de Universiteit Utrecht. Ze promoveerde in Cambridge bij Amartya Sen en is de grondlegger van het limitarisme.

Draadje (februari 2024)

Lees ook: Rijkdom : hoeveel ongelijkheid is nog verantwoord? (2019), of De ongelijkheidsmachine : een verborgen Europese geschiedenis van Paul Goossens (uit 2023)

Artikel: Moneyland: het zal nooit makkelijker zijn om ertegen op te treden dan nu. (april 2019)


Boeken waar Ingrid Robeyns (al dan niet expliciet) naar verwijst, én die op dít blog staan

Anthony B. Atkinson

Ongelijkheid

2015

443

Floris van den Berg

Filosofie voor een betere wereld

2009

314

Oliver Bullough

De butler van de wereld

2023

367

Oliver Bullough

Moneyland

2019

413

Ha-Joon Chang

23 dingen die ze je niet vertellen …

2010

304

Ha-Joon Chang

Economie

2014

384

Noam Chomsky

Het einde van de Amerikaanse droom

2017

197

Dirk De Wachter

Borderline times

2012

294

Ewald Engelen

De kanarie in de kolenmijn

2016

255

Ewald Engelen

Ontwaak!

2021

224

Christian Felber

Ware winst

2017

208

Bill Gates

Hoe we een klimaatramp kunnen vermijden

2021

288

Anand Giridharadas

Waarom de superrijken de wereld niet zullen …

2019

334

Paul Goossens

De ongelijkheidsmachine

2023

580

Sander Heijne

Er zijn nog 17 miljoen wachtenden voor u

2018

179

Sander Heijne c.s.

Fantoom groei

2020

256

Jason Hickel

Minder is meer

2021

273

Tim 'S Jongers

Beledigende broccoli 2.0

2023

204

Patrick Radden Keefe

Het pijnstillerimperium

2021

560

Albert Jan Kruiter

De dag dat Peter de deur dichttimmerde

2012

171

Albert Jan Kruiter

In ons belang

2011

53

Roman Krznaric

De goede voorouder

2021

303

Raoul Martinez

Hoe vrij zijn wij?

2017

544

Mariana Mazzucato c.s.

De consultancy industrie

2023

351

Mariana Mazzucato

De ondernemende staat

2015

319

Mariana Mazzucato

De waarde van alles

2018

384

Mariana Mazzucato

Moonshot

2021

249

Bram Mellink c.s.

Neoliberalisme

2022

351

Branko Milanovic

Wereldwijde ongelijkheid

2017

333

George Monbiot

Uit de puinhopen

2018

207

Thomas Piketty

Een kleine geschiedenis van de gelijkheid

2022

327

Thomas Piketty

Kapitaal en ideologie

2020

1134

Thomas Piketty

Kapitaal in de 21e eeuw

2014

813

Kate Raworth

Donuteconomie

2017

352

Sjors Roeters

Miljardairs onder de guillotine

2022

264

Michael J. Sandel

De tirannie van verdienste

2020

265

Michael J. Sandel

Het onbehagen in de democratie

2023

478

Michael J. Sandel

Niet alles is te koop

2012

240

Bernie Sanders

Het is oké om kwaad te zijn op het kapitalisme

2023

365

Sander Schimmelpenninck

Sander en de kloof

2013

116

Jan Schuurman Hess

Voettocht naar het hart van het land

2014

301

Robert & Edward Skidelsky

Hoeveel is genoeg?

2013

320

Timothy Snyder

Over tirannie

2017

124

Joseph E. Stiglitz

Winst voor iedereen

2019

368

Geert Van Istendael

De grote verkilling

2019

269

Paul Verhaeghe

Onbehagen

2023

285

Martin Wolf

De crisis van het democratisch kapitalisme

2023

541

 

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen