donderdag 24 mei 2012

Arnold Heertje

Echte economie : een verhandeling over schaarste en welvaart en over het geloof in leermeesters en lernen
Valkhof pers 2006, 149 pagina's - € 12,50

Wikipedia: Arnold Heertje (1934)

Korte bespreking
De bekende econoom/emeritus-hoogleraar Arnold Heertje (1934) heeft al vele - qua stijl populaire en qua inhoud behoudende - boeken over zijn vakgebied geschreven. In zijn laatste werk (een publicatie van het Thijmgenootschap) zet hij in vier hoofdstukken van elk vier à negen paragrafen diepgravender dan voorheen recht wat er in de moderne economie in zijn ogen is scheefgegroeid. Hij hekelt in het bijzonder de 'overspecialisering' en de eenzijdige nadruk op de financiële kanten van de economie, waardoor eenvoudige inzichten (met name met betrekking tot de kernpunten schaarste en welvaart) uit het zicht lijken verdwenen. Dit leidt volgens de auteur tot maatschappelijke schade, met name onderwaardering van natuur en cultuur. In het verlengde hiervan legt Heertje het zijns inziens intellectuele tekort in onze samenleving bloot, dat hij wijt aan het onderwijs. Zijn remedie: education permanente. Het boek is minder toegankelijk dan we van Heertje gewend zijn. Bevat tevens noten en literatuuroverzicht. Sobere uitvoering; illustraties ontbreken geheel.

Fragment uit het hoofdstuk Leren, het intellectuele tekort
Herhaaldelijk is in dit Thijmessay het intellectuele tekort ter sprake gebracht. Daarmede wordt allereerst  gedoeld op het ontbreken van het leren in het huidige tijdsgewricht. Met het leren zijn de intellectuelen en met de intellectuelen is het leren verdwenen. Efficiëntie, doelmatigheid en calculatie hebben de plaats ingenomen van het koesteren en ontwikkelen van intellectuele begaafdheid. Management, communicatie en organisatie vervangen wijsbegeerte en wiskunde in het hoger en universitair onderwijs. In Europa zijn we verder verwijderd dan ooit van de luxe van het leren. Niemand wil het meer, niemand vindt het meer nodig en niemand wil er voor betalen. Het ontmoedigen van fundamenteel onderzoek door overheid en bedrijfsleven en van kennisoverdracht in het onderwijs, zijn signalen van verval voor de Nederlandse samenleving. (pagina 113-114)


Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen