vrijdag 25 mei 2012

Rob Wijnberg

Nietzsche & Kant lezen de krant : denkers van vroeger over dilemma's van nu
De Bezige bij 2009, 285 pagina's - € 12,50

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Wikipedia: Rob Wijnberg (1982)

Korte bespreking
Een verzameling van korte, volgens zes klassieke filosofische thema's ingedeelde essays of columns die in het afgelopen anderhalf jaar voor het dagblad NRC Next zijn geschreven. De auteur beklaagt zich in het voorwoord over de oppervlakkigheid van de media, de kranten en de televisie. Hij wil met zijn essays de journalistiek de diepgang geven die deze zo vaak mist. Voor het doorgronden van het dagelijkse nieuws is, denkt hij, de filosofie van erg groot belang. Ze heeft namelijk een 'enorme' invloed op het dagelijkse leven. De filosofie bepaalt wat mensen denken en doen, een gedachte die misschien even onthutsend is als naïef. Verwarrend bij dit alles is dat Wijnberg niet gelooft in het vermogen van de filosofie om een vuist te maken; het klassieke filosofische idee van objectiviteit bestaat volgens hem niet. Zijn held is de pragmatist Richard Rorty en die moest niets van filosofie hebben. Met een literatuuropgave. Geschikt voor een publiek dat bereid is de dagelijkse actualiteit met een filosofische bril te bekijken.

Fragment uit de Proloog
Natuurlijk is het onjuist en onheus om 'de media' voor te stellen als één grote, commercieel gedreven hypemachine. De Volkskrant is Metro niet, nu.nl is geen nrc.nl en De Groene Amsterdammer is iets anders dan de Panorama. Toch zijn er in alle media tendensen zichtbaar die een toenemende macht van commerciële belangen verraden. Zo wordt de journalistiek, uit angst om de aandacht van het snel afgeleide publiek kwijt te raken, over de gehele linie steeds korter van stof. Artikelen van meer dan duizend woorden zijn in kranten tegenwoordig steeds meer uitzondering dan regel; in treinkranten staat überhaupt nauwelijks artikelen.
() Ook in Hilversum is kort en bondig de absolute norm geworden. () En de gemiddelde Nederlandse tv-kijker  blijkt een onrustig type: een pauze of stilte langer dan een paar seconden doet hem al naar een andere zender zappen, evenals ene muzikaal intermezzo van meer dan een minuut. (pagina 13-14)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen