vrijdag 25 mei 2012

Anselm Grün & Jochen Zeitz

Manager ontmoet monnik : gesprekken over God, geld en geweten
Ten Have 2011, 223 pagina's - € 19,90

Oorspronkelijke titel: Gott, Geld und Gewissen : Mönch und Manager im Gespräch (2011)

Wiikipedia: Anselm Grün (1945)

Korte bespreking
De firma Puma is in ons land bekend om zijn sportartikelen en Grün om zijn boeken. Jochen Zeitz, CEO (bestuursvoorzitter) van de internationaal opererende sportartikelen-onderneming Puma, en Anselm Grün, kellenaar (financieel directeur) van een benedictijner klooster, schreven samen een boek, om beurten een hoofdstuk. Elk hoofdstuk wordt gevolgd door een gesprek tussen ondernemer en monnik over hun ervaringen, idealen en teleurstellingen. Centraal staat de veelzijdige persoonlijke verantwoordelijkheid van hem en haar die leidinggeven aan een organisatie. Aan de orde komen onder andere de zorg voor duurzaamheid en milieu, de rol van waarden en ethiek, de betekenis van economie en welvaart voor de samenleving en het omgaan met sterke en zwakke kanten van mensen. Heikele actuele onderwerpen als de financiële crisis in de economie en de seksuele problematieken in de Rooms-Katholieke Kerk worden niet uit de weg gegaan. Zo ontstond een prettig leesbaar en bemoedigend boek voor managers en medewerkers in welke bedrijfstak dan ook. Het levert de lezer bouwstenen voor bezinning en visieontwikkeling, persoonlijke verandering wellicht.

Fragment uit hoofdstuk 6 - Waarden
Waarden hebben ook iets met waardigheid te maken. Ze beschermen de waardigheid van de mens. Wie zichzelf als waardevol ervaart, heeft het niet nodig om anderen te ontwaarden. Hij kan blij zijn om de waarde van de ander en hem waarderen en ondersteunen. Wie zichzelf echter als waardeloos ervaart, moet anderen voortdurend kleineren om het met zichzelf te kunnen uithouden.
Het Latijnse woord voor 'waarde', virtus, betekent onder andere 'kracht', 'krachtbron'. Waarden zijn bronnen waaruit we kracht putten. Het Engelse woord voor 'waarde', value, komt van het Latijnse werkwoord valere, dat 'gezond zijn' en 'sterk zijn' betekent. Waarden houden ons en het samenleven gezond en versterken het samenwerken.Al 2500 jaar geleden hebben Griekse filosofen, als allereerste Plato, de vier menselijke basiswaarden beschreven: rechtvaardigheid, dapperheid, matigheid en voorzichtigheid. De christelijke traditie heeft ze van de Griekse filosofie overgenomen en noemt ze kardinale deugden. Ze heeft aan deze waarden nog drie christelijke deugden toegevoegd: geloof, hoop en liefde. Deze waarden zijn onafhankelijk van de westerse cultuur met het fundamentele wezen van de mens verbonden. Ze beschermen de menselijke waarde in alle religies en culturen - ook al hebben ze in de vele verschillende talen van de mensen verschillende namen - en gelden ook nu nog. (pagina 107)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen