maandag 28 mei 2012

Marcel Metze

De hoogmoedigen
Balans 2011, 96 pagina's - € 6,95

Website Marcel Metze (1953)

Korte bespreking
Deze uitgave ter ere van het 25-jarig jubileum van uitgeverij Balans geeft een cynisch beeld van de manager. In het eerste hoofdstuk, 'Het icoon', wordt de toon gezet aan de hand van een voorbeeld bij Prorail: de manager is een kille cijferaar met holle retoriek. In de daarop volgende hoofdstukken schetst de auteur een historisch overzicht van de managersfunctie. Na de Tweede Wereldoorlog krijgt de manager meer macht met diversificatie van kernactiviteiten, en een grote grip op nationale economieën. Vervolgens is er aandacht voor de neo-liberale wind in de overheid met terugtreden en marktwerking. In de jaren negentig is er een explosie van waardevermeerdering van ondernemingen en een graaicultuur bij topmanagers. Dan komen het hoofdstuk 'Hoogmoed' en de val met het uiteenspatten van de internetbubbel, de bedrijfsschandalen, de kredietcrisis en mogelijke verklaringen voor het graaigedrag van managers. Het prettig leesbare boekje eindigt met enkele vragen en ook met enige nuances. Voor iedereen die een hekel aan managers heeft. Gebonden uitgave in pocketformaat; kleine druk.

Fragment uit het hoofdstuk Vrije baan
Deze terugtrekkende beweging van de overheid is in veel opzichten wel te vergelijken met die van de bedrijfseigenaren in de eerste helft van de twintigste eeuw, die stap voor stap de rol van kapitaalverschaffer verkozen boven die van actieve bedrijfsleider. Die omslag markeerde als beschreven de komst van de managerial enterprise, de managersonderneming, Welnu, in de jaren negentig werd de Nederlandse publieke sector in razend tempo omgebouwd tot een cluster van (semi-)zelfstandige organisaties voor publieke dienstverlening waarin niet langer politieke bestuurders en hun ambtelijke handlangers de dienst uitmaken, maar een groeiende groep publieke (beroeps)managers die dezelfde 'econocratische' taal spraken en in dezelfde zakelijke termen dachten als hun collega's in het commerciële bedrijfsleven. Het valt ernstig te betwijfelen of deze neoliberale ombouw ook heeft geleid tot meer efficiency, betere 'producten' (zoals zorg, onderwijs en andere publieke dienstverlening tegenwoordig worden genoemd) en tot grotere tax payers' value. (pagina 59-60)

Filmpje
Op zondag 16 december 2012 sprak Marcel Metze in de Groene Engel in Oss over Echte waarde(n). Hieronder een videoverslag, gemaakt door Jan de Waal.


Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen