vrijdag 25 mei 2012

Geert Noels

Econoshock 2.0 : van industriële revolutie naar duurzaamheidsrevolutie
Lannoot 2013, 380 pagina's  € 16,70

Vervolg: Econoshock 2.0 (2013)

Wikipedia: Geert Noels (1967)

Korte bespreking
Auteur Geert Noels is oprichter van vermogensbeheerder Econopolis. Dit boek is een vervolg op 'Econoshock' (2008)*. Het is een pleidooi voor duurzaamheid. In zes hoofdstukken worden achtereenvolgens de financiële schok, ICT-schok, demografische schok, groeilanden-schok, energieschok en klimaatschok beschreven. Merkwaardig genoeg ontbreekt een hoofdstuk over het dreigend gebrek aan grondstoffen. In zijn 'Tot slot' geeft de schrijver een nieuwe definitie van duurzaam. Duurzaam is bij hem niet persé voortdurend, maar elke generatie moet een afweging maken tussen consumptie vandaag en sparen voor later. Duurzaamheid is bij Noels niet noodzakelijkerwijs het voorkomen of tegenhouden van schokken. Die zijn volgens hem zelfs noodzakelijk om vitaliteit te behouden. Mooie uitgave met veel grafieken en schema's in kleur, die echter niet echt gemakkelijk leest. Dat heeft wellicht te maken met de overdaad aan onderwerpen zonder een heel consistente betooglijn.

Fragment uit Het Woord vooraf - Economische schokken zijn als aardbevingen
In de economische geschiedenis is er maar zelden sprake van megaschokken. Die wijzigen het hele systeem en laten weinig heel van oude vormen, gevestigde verhoudingen of bestaande systemen. Ze doen een nieuwe economische orde ontstaan, met frisse spelers, nieuwbakken economische machtsverhoudingen en deels nog ongeschreven spelregels.
() Het uitgangspunt van dit boek is dat we ook vandaag zo'n megaschok meemaken. Een beving die we maar één keer in de 250 jaar ervaren. (pagina 12, editie 4e druk december 2008)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen