zaterdag 26 mei 2012

Joris Voorhoeve

Negen plagen tegelijk : hoe overleven we de toekomst?
Contact 2011, 367 pagina's - € 24,95

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Wikipedia: Joris Voorhoeve (1945)

Korte bespreking
Een beleidsanalytisch boek over de plagen van onze tijd, actuele problemen die ook op internationaal niveau aangepakt moeten worden. 'Plagen' die aan bod komen, zijn bevolkingsgroei, honger en armoede, ziekten, terrorisme, klimaatsverandering, verdeling van rijkdom, schaarse energie, dictaturen, zwakke internationale organisaties. Criminaliteit zou de tiende plaag kunnen zijn. Voorhoeve is voorstander van beslissingen die op de lange duur effect hebben, los van effectbejag op korte termijn. Hij is pleitbezorger van internationale organisaties om de problemen te lijf te gaan. Het boek bevat veel praktische voorbeelden van projecten door mensen die het verschil maken. Duurzame dingen die je zelf kunt doen: minder tv kijken, dichter bij je werk gaan wonen, fietsen en wandelen, minder vlees eten en vrijwilligerswerk doen. Een overzichtelijk geschreven en goed vormgegeven boek. Met een aantal kaartjes en foto's in zwart-wit en eindnoten. De auteur, liberaal politicus en hoogleraar internationale ontwikkelingen, is bijzonder goed thuis in veel beleidsterreinen. Hij weet de voors en tegens van bepaalde keuzes overzichtelijk onder woorden te brengen. Voor een breed lezerspubliek. De opbrengst van dit boek gaat naar Oxfam Novib.

Fragment uit Inleiding: de negen plagen van onze tijd (verontrustende trends 2011-2050)
Van dit boek zult u niet erg vrolijk worden. Er worden negen langetermijnontwikkelingen bekeken en gecombineerd. () Het centrale idee van dit boek is: negatieve ontwikkelingen versterken elkaar en hebben daarom gevolgen die ernstiger kunnen zijn dan vaak wordt gedacht. Zo verergert de bevolkingsgroei honger, armoede en opwarming van het klimaat, en worden veel slecht bestuurde landen nog instabieler dan ze al zijn. Daardoor neemt het risico van politiek geweld toe en zal de kwetsbaarheid van veel staten voor pandemieën groter worden. Slecht bestuurde landen staan voor schier onoplosbare problemen.Maar ook vrije, democratische staten komen voor zwaardere beproevingen dan ooit te staan.
 Het is nodig onder ogen te zien dat de 21e eeuw mogelijk rampzalige wisselwerkingen te zien zal geven die honderden miljoenen mensen keihard zullen treffen. Overal heerst nog het vertrouwen in vooruitgang door wetenschap en technologie, maar is dat gerechtvaardigd? (pagina 12-13)

Fragment uit hoofdstuk 4 - Eén miljard, lijdt honger
De economische crisis van 2007-2010 is in de Verenigde Staten en Europa veroorzaakt door te hoge leningen, kaartenhuisinvesteringen, bedrieglijke effecten en het falen van banken. Daardoor is in 2007-2010 2300 miljard dollar aan kapitaal weggesmolten. Falende en onbetrouwbare financiële experts die inspeelden op hebzucht en kortzichtigheid van consumenten hebben de wereld in een recessie gestort. Dit heeft grote gevolgen op de korte en lange termijn, vooral voor de allerarmsten, bij wie de rekening uiteindelijk terechtkomt. De meeste welgestelden in ontwikkelde landen kunnen de gevolgen van de crisis wel opvangen. Zij teren in op kapitaal, stoten zwakke delen van hun beleggingen en bedrijven af, gaan een keer minder met vakantie en stellen de aanschaf van een nieuwe auto uit. De lonen voor lagere klassen worden gematigd en er vallen ontslagen. Aan de onderkant van de wereldeconomie is de rek er helemaal uit. Landloze arbeiders en mijnwerkers kunnen de gevolgen niet afwentelen op anderen die nog lager in de economische piramide staan. (pagina 82)


Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen