zaterdag 26 mei 2012

Mark Earls

De ultieme kudde : het begrijpen en beïnvloeden van massagedrag
Maven Publishing 2010, 416 pagina's - € 22,50

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Oorspronkelijke titel: Herd : how to change mass behaviour bij harnessing our true nature (2009)

Verslag optreden Mark Earls in Rotterdam (september 2010)

Korte bespreking
Een boek over massagedrag, geschreven voor mensen die het gedrag van andere mensen willen veranderen: van hun klanten, van hun werknemers of van consumenten/burgers. De auteur is van mening dat ons gedrag grotendeels het gevolg is van gedrag van andere mensen. Dat betekent volgens hem dat pogingen om massagedrag te veranderen vaak mislukken omdat marketeers en managers denken dat mensen onafhankelijk denkende en handelende individuen zijn. Volgens hem kan massagedrag succesvol beïnvloed worden wanneer je gelooft in de 'kuddetheorie'. In het boek geeft hij aan hoe massagedrag begrepen en beïnvloed kan worden volgens de kuddetheorie, hoe marketeers en managers dit kunnen toepassen en hoe ze daarbij hun houding naar klanten of medewerkers moeten veranderen. Hij baseert zich op inzichten uit diverse wetenschappen en op wat hij de laatste jaren om zich heen heeft gezien aan massagedrag zoals het massaal in het openbaar herdenken van overledenen en kledinggedrag van jongeren. De auteur is werkzaam in de reclame en communicatie en geeft lezingen over zijn theorie. Met notenapparaat, een literatuurverwijzing en register.

Fragment uit de Inleiding
Slechte theorie, slecht plan. Betere theorie, beter plan?
In dit boek verdedig ik een eenvoudige stelling: we hebben meer kans massagedrag te veranderen als we opnieuw beginnen bij onze eerste beginselen, als we teruggaan tot waar we vandaan komen en een beter begrip krijgen van de menselijke soort; als we ons gebruikelijke denken opgeven en aanvaarden dat wij mensen geen onafhankelijke individuen zijn die onze eigen beslissingen nemen, ook al zeggen ons brein en onze cultuur van wel.
 Ons gedrag is grotendeels - inclusief verschijnselen als bloemenmomentjes en ghostbikes - het gevolg van onze interactie met andere mensen, aangezien we een buitengewoon sociale soort zijn. Een kuddedier, zo je wilt. We doen wat we doen vanwege de mensen om ons heen. (pagina 28)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen