donderdag 24 mei 2012

Paul Gilding


Helden uit noodzaak : hoe onze generatie dankzij de ecologische en economische crisis de wereld gaat redden

Maurits Groen 2012, 293 pagina's

Website Paul Gilding (1976)

Tekst op website uitgever
De mensheid heeft voor zichzelf een ecologische en economische crisis veroorzaakt. Momenteel zien we daarvan nog maar het begin, want er is als gevolg van vertraging in de oorzaak/gevolg-keten nog heel wat rampspoed onderweg. De positieve kant daarvan: er ontstaat een uniek momentum om de weg naar een andere samenleving in te slaan. Een wereld zonder extreme armoede en ongelijkheid. Met geweldige technologieën, die zonder milieuvernietiging energie en grondstoffen helpen om welvaart en welzijn te combineren. Een circulaire economie, op basis van gesloten kringlopen en zonder afval. Met geluk, tevredenheid en dienstbaarheid als de centrale principes van onze economie en maatschappij. Shoppen, het weg-kopen van leegte en onvrede, is immers niet het doel van onze beschaving.
Paul Gilding maakt klip en klaar duidelijk dat we die verandering niet gaan doormaken omdat we daartoe in staat zijn, maar omdat het moet: anders zullen de ecologische systeemveranderingen die nu in gang zijn gezet, een totale, wereldwijde economische en sociale ineenstorting veroorzaken. Dat is geen kwestie van doemdenken of onheilsleer, maar van natuurwetten. Paul Gilding is ervan overtuigd dat de mensheid (‘slow, but not stupid’) nog tijdig het tij zal weten te keren. Hij put daarbij hoop uit onze reactie op eerdere grote crises en dreigingen in de geschiedenis van de mensheid.
De aankomende storm maakt van ons ‘Helden uit Noodzaak’.

Fragment uit hoofdstuk 4. De grenzen voorbij - de Grote Verstoring
De gedachte dat we door groei de armen uit de armoede zullen halen; dat we door kunnen gaan met banen creëren, en kunnen blijven voorzien in de basisbehoeften van de meer dan twee miljard nieuwe wereldburgers en de zeven miljard die er nu al zijn; dat wij in het Westen door kunnen gaan met het verhogen van onze financiële en materiële levensstandaard; dat de wereld - ondanks conflicten hier en daar - door zal blijven draaien in relatieve stabiliteit ... Ik herhaal: het zal niet gaan lukken. Wat dan? We zullen geconfronteerd worden met de Grote Verstoring. Om te beginnen zal de economie simpelweg niet meer groeien. De aarde is vol; er is geen plaats voor een economie die tweemaal, laat staan vijfmaal, onze aarde nodig heeft (pagina 64-65)

TED - The Earth is full
(februari 2012)

Artikelen
Vijf minuten, 36 uur, vier dagen (mei 2012)
Paul Gilding - een andere, gemengde cocktail (mei 2012)
Waarden in twee lied-jes (oktober 2012)
A revolution, and that's what we need. (oktober 2015)
Tomorrow: Als we niet tot actie overgaan, zullen onze kleinkinderen ons niet vergeven dat we niets ondernomen hebben om hen te redden. (mei 2016)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen