vrijdag 25 mei 2012

Hans Versnel & Jaap Jan Brouwer

Stop de Amerikanen! : ten minste tien goede redenen om gewoon Europees te blijven
Terra 2011, 192 pagina's - € 14,99

Hans Versnel geboren in 1960.

Korte bespreking
Het management in Europa is op alle fronten aan het Amerikaniseren. Alles is doordesemd van Engelse termen. Daar zit een bepaalde cultuur achter van procedures, kwalititeits-management, uniformiteit en uitbanning van risico's die gebaseerd is op de Amerikaanse regelgeving. Voor monotoon werk is dat goed van toepassing, maar niet voor werk dat initiatief en creativiteit vereist. De auteurs schrijven dit boek vanuit hun gezamenlijke werkervaring, frustratie bij hun toenmalige werkgever, het ministerie van WVC. Alles 'dichtregelen' staat voor een angstcultuur en wantrouwen die we in Amerika onder meer aantreffen op vliegvelden. Er zijn andere manieren om ervoor te zorgen dat mensen vanuit betrokkenheid hun werk zo goed mogelijk doen. Commitment en diversiteit. Voor het gemak hanteren de auteurs overal Engelse termen, waar ze zo op tegen zijn. Dit pamflet is een overtuigende pleidooi voor de Europese, Rijnlandse cultuur van 'te goeder trouw'. Hun beider werkervaring en hun onderzoekservaring naar drijfveren in civiele en militaire organisaties klinkt er sterk in door. Een vlot leesbaar boekje over management.

Jeremy Berntham
Fragment uit hoofdstuk 1 - Mind the gap
laten we beginnen met de filosofie: meer in het bijzonder de ethiek. Een belangrijke ethische vraag is: moet ik het handelen van een mens beoordelen op zijn effecten, of op de bedoelingen achter het handelen? Het antwoord op die vraag verdeelt het Westen al ruim twee eeuwen in twee kampen: ten westen en ten oosten van de Noordzee denkt men er heel anders over. De betekenis daarvan is echt enorm, maar er wordt weinig nagedacht over de praktische gevolgen.

De twee kampen worden wel aangeduid als consequentialisme en non-consequentialisme. Consequentialisten stellen dat het handelen van de mens beoordeeld moet worden op zijn effecten. Non-consequentialisten stellen juist dat de effecten van het handelen vaak onmogelijk te voorzien zijn, en dat dus de intenties achter dat halen bepalend zijn. (pagina 18)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen