zaterdag 26 mei 2012

Jan Derksen

Het narcistisch ideaal : opvoeden in een tijd van zelfverheerlijking
Bakker 2009, 215 pagina's - € 19,95

Interview met Jan Derksen (1953) in Intermediair (maart 2008)

Korte bespreking
De identiteit van de mens groeit uit zelfgevoel. Narcisme (eigenliefde) is iets goeds, wanneer het gezond is. Bij hen die een overdosis ik-gevoel hebben, loopt het narcisme de spuigaten uit. Het boek begint met een aardig testje om een indicatie te krijgen van jezelf. De naam narcisme komt van Narcissus, die verliefd werd op zichzelf. Het narcistische verschijnsel wordt vooral geplaatst binnen de opvoeding en als tijdsbeeld. Ouders krijgen adviezen om hun kinderen een gezonde dosis narcisme mee te geven om te kunnen overleven. Het gaat om een goede oriëntatie op de realiteit en minder om de fantasie van de eigen grootsheid. De huidige maatschappij stimuleert ook narcistisch gedrag. De narcistische, succesvolle ondernemer of manager wordt alom bewonderd. De hulpverlening moet met goede diagnoses werken en jongeren tot zelfredzaamheid brengen. Een belangrijk, handzaam boek voor opvoeding en onderwijs, geschreven door een hoogleraar klinische psychologie te Nijmegen. Met verhelderende voorbeelden en 92 tips om te overleven. Het boek biedt ook een tijdsbeeld; de actualiteit wordt niet geschuwd. Een literatuuropgave ontbreekt; enige voorkennis is gewenst.

Fragment uit hoofdstuk 8 - Hoe kunnen we veranderen?
We kunnen de mentaliteit observeren dat werkelijk alle dingen in iemands leven 'leuk' moeten zijn. Een schoolopleiding, een cursus voor een professional, het werk, de intieme relatie, leen vriendschapsrelatie, een hobby, het moet allemaal leuk worden gemaakt of leuk worden opgediend. Het woord 'opleuken' is dan ook niet voor niets van deze tijd. Het lijkt erop dat we allemaal aan 'leuk' verslaafd zijn. Zelfs menige tandarts doet zijn best een bezoekje aan hem leuk te maken. Houdt dit in dat we niet meer in staat zijn ons een inspanning te getroosten die wellicht helemaal niet leuk is of helemaal niet geëvalueerd kan worden in termen van leuk of niet leuk? Is hedonisme dan alles nog wat we nastreven en betekent dit dat het gedaan is met de moraal? Hebben we verleerd wat het betekent om af te zien, ons te onthouden en gedrag of gevoelens te remmen met het oog op een hoger doel, een medemens of een ideaal? Wordt elke gebeurtenis voortaan geëvalueerd in termen van leuk of niet leuk en alles wat niet leuk is of lijkt vermeden? Geven de media ook in dit opzicht ons een voorbeeld? (pagina 202)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen