donderdag 24 mei 2012

Ralf Bodelier

Tegen de angst : optimisme als opdracht voor de 21e eeuw
Immerc 2005, 232 pagina's

Website Ralf Bodelier (1961)

Korte bespreking
Tien kritische filosofische essays over Nederland anno 2005 door de journalist en theoloog Bodelier [1961], die eerder essays publiceerde, alsmede het literaire 'Atheïst in Afrika'. Door de aanslagen in New York (9-11), de tsunami, en de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh is Nederland in de ban van de angst. Bodelier wil deze maatschappelijke angst, die zijn wortels heeft in het Romantisch pessimisme, doorbreken met een Verlicht optimisme. Moslimfundamentalisme, groen radicalisme en nationalisme moeten bestreden worden met democratische beginselen, want vrijheid is het hoogste goed. De opstellen hebben geen heldere lijn, ze missen kop en staart. De auteur springt van de hak op de tak en van de ene filosoof naar de andere. De bundel heeft bovendien geen duidelijke inleiding en conclusie. Dat is jammer, want de essays zijn actueel qua thematiek, de stijl is toegankelijk en het boek is met veel passie geschreven. Door het gebruik van tientallen filosofen en de tegenstelling Romantiek versus Verlichting is het niet geschikt voor leken in de filosofie.

Ralf Bodelier
Fragment uit Minder analfabeten, meer idioten (5)
Dát het leren-lerenmodel niet werkt, ligt besloten in zijn uitgangspunt. In de idee dat de vaardigheid om te leren tot verwerving van kennis leidt. De idee dat iemand die weet hoe hij iets móét opzoeken, ook iets wíl opzoeken.
Het is precies andersom. Alleen op grond van kennis groeit de behoefte aan verdere kennis en kan iemand zich de vaardigheid toe eigenen om zich deze ook te verwerven. Alleen wie iets weet, kan meer weten. Wie echter niets weet, beseft niet eens dat hij iets niet weet. De onbenul stelt geen vragen, want hij kreeg nooit de kans om te weten waaróver hij vragen zou kunnen stellen. En de kennis die hij al bezit, is voor hem zó evident dat hij haar niet opvat als kennis, maar als de eeuwige en volledige waarheid. En daaraan valt immers niets toe te voegen. (pagina 140)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen