zaterdag 26 mei 2012

Annie Leonard

The story of stuff : hoe onze obsessie met spullen de planeet, onze samenleving en onze gezondheid uitput, en een visie op verandering
LeV 2010, 376 pagina's - € 24,95

Oorspronkelijke titel: The story of stuff (2010)

Wikipedia: Annie Leonard (1964)

Korte bespreking
De ecologische wereldproblemen hangen nauw samen met de economie. Het ene systeem komt in de problemen als het andere ongebreideld blijft groeien. Dat wil de auteur laten zien aan de hand van de levenscyclus van consumptiegoederen. Via hoofdstukken over winning, productie, distributie, consumptie en afval laat ze zien dat de aarde lijdt onder de hebzucht van mensen en dat dat tegelijkertijd slecht is voor onze gezondheid. De auteur is niet tegen spullen en romantiseert armoede niet, maar pleit voor nieuwe paradigma's om 'Het verhaal van spullen' te herschrijven. In drie bijlagen schetst ze (1) voorbeelden van veelbelovende ontwikkelingen, (2) suggesties voor individuele acties en (3) een voorbeeldbrief voor pvc-verkopers en -producenten. De drie bijlagen geven het boek de toon van een politiek pamflet en dat doet eigenlijk afbreuk aan het goed geschreven en gedocumenteerde verhaal. Met uitgebreid notenapparaat en register. 'The story of stuff' was eerder als internetfilmpje ongekend populair. Het boek gaat dieper op de materie in. De auteur is milieukundige en werkte onder andere bij Greenpeace.

Fragment uit de Inleiding
De reis heeft ervoor gezorgd dat ik een zogenaamde systeemdenker ben geworden. Dat wil zeggen dat ik denk dat alles onderdeel uitmaakt van een groter geheel en dat je daarom het een niet los kunt zien van het ander. Dat is niet zo'n vreemd idee: denk maar eens aan de laatste keer dat je koorts had. Je vroeg je waarschijnlijk af of die werd veroorzaakt door een bacterie of een virus. Koorts is een reactie op een vreemd element dat binnenkomt in het systeem dat je lichaam is. Als je niet het idee had dat je lichaam een systeem was, zou je mogelijk op zoek gaan naar een hittebron onder je hete voorhoofd of een of andere schakelaar die per ongeluk is omgezet en je temperatuur verhoogd heeft.
() Al deze voorbeelden veronderstellen onderling gerelateerde delen binnen een groter geheel.
Een andere manier om te zeggen dat ales onderdeel is van een groter geheel (inclusief de systemen zelf) is met de uitdrukking: alles houdt verband met elkaar (pagina 11-12)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen