vrijdag 25 mei 2012

David Van Reybrouck

Pleidooi voor populisme : pamflet
Querido 2008, 79 pagina's - € 10,--

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Wikipedia: David Van Reybrouck (1971)

Korte bespreking

Pamflet waarin deze veelzijdige Vlaamse schrijver/opiniemaker zijn visie geeft op het toenemende populisme in Vlaanderen en Nederland. Veroorzaakt, volgens Van Reybrouck, door de groeiende kloof tussen hoog- en laagopgeleiden die in parallelle werelden leven. Laaggeschoolden voelen zich niet meer thuis in de traditionele politieke partijen en zoeken hun heil bij de populistische partijen waarin ze meer van hun wensen en verlangens terugvinden. Moeten we daar wel zo bang voor zijn? Van Reybrouck gaat de gevaarlijke kanten van het populisme niet voorbij, maar ziet het populisme niet zo zeer als een bedreiging voor de democratie, maar meer als een uiting van politieke betrokkenheid van laaggeschoolden. We moeten derhalve niet streven naar minder maar naar een beter, democratisch of verlicht populisme, 'een populisme dat niet op de onderbuik speelt, maar de onderkant van de samenleving als deel van de democratie blijft beschouwen'. Vlot geschreven, boeiend pamflet met onverwachte invalshoeken. Cultuurhistoricus en archeoloog Van Reybrouck (1971) schreef o.a. de romans 'De plaag' (Vlaamse Debuutprijs 2002) en 'Slagschaduw' (2007). In 2008 won hij met zijn theatermonoloog 'Missie' de prestigieuze Arkprijs van het Vrije Woord.

David Van Reybrouck
Fragment uit hoofdstuk 4
Niet dat ik terug verlang naar de tijden van verzuiling, maar de platte commerciële media van nu stemmen me vaak nostalgisch naar de nobele volksverheffing van toen. Mijn grootouders waren er zeer bij gebaat. Hun kinderen, mijn ouders dus, konden voor het eerst iets doen wat in de eeuwen daarvoor in mijn stamboom van keuterboeren, staminee-uitbaters, metselaars en boekbinders volstrekt onmogelijk was: verder studeren. Nog niet naar de universiteit, dat was vooralsnog te ver, maar wel in het hoger onderwijs. En opnieuw dankzij de zuil: de pastoor kwam mijn grootouders aan moederszijde duidelijk maken dat een regentaat plastische kunsten echt niet des duivels was. Het katholieke onderwijsnet zou altijd wel een tekenjuf kunnen gebruiken, lichtte hij toe. Grappig als je het nu bedenkt.
Maar wie stimuleert laagopgeleide ouders vandaag de dag? De commerciële media alvast niet, en de spotzieke hoogopgeleiden nog minder. (pagina 19)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen