zaterdag 26 mei 2012

Colin Beavan

No impact man
Spectrum 2009, 280 pagina's

Wikipedia: Colin Beavan (1963)

Korte bespreking
Hoe kun je klimaatneutraal leven? De auteur - schrijver, New Yorker, gehuwd en vader van een dochtertje - probeert dit gedurende een jaar uit en beschrijft dat in dit boek. Hij geeft nauwkeurig inzicht in de stappen die hij zet, zijn overwegingen en zijn eigen wel en wee. Tevens maakt hij de lezer deelgenoot hoe zijn vrouw, dochtertje en anderen erop reageren. Ze besluiten - creatief - de verre familiebezoeken te halveren wegens de CO2-uitstootbeperking, maar in tijd te verlengen. Ze stoppen het gebruik van eenmalige verpakkingen, nemen geen liften meer, fietsen en proberen zonder lichtnetaansluiting te leven. Via boerenmarkten in New York betrekken ze lokale, biologisch geteelde, diervriendelijke producten in plaats van (verpakte) etenswaren uit verre oorden. De kwaliteit van hun sociale leven neemt erdoor toe. Hij bepleit dat mensen zelf en samen met anderen actief worden om het leven op aarde te beschermen en de kwaliteit ervan echt te verbeteren. Een inspirerend boek, met een losse toon, dat toch heel degelijk is gedocumenteerd (getuige de literatuuropgaven per hoofdstuk en de eindnoten).
Dit boek met een hoogst actuele, relevante thematiek en onorthodoxe benadering is ook al opgemerkt door Nederlandse media.

Fragment uit hoofdstuk 2 - Dag één en het hele verhaal is een grote vergissing
Egoïsme versus altruïsme bakent de discussie over milieu, of over welke sociale kwestie ook, op een gevaarlijke manier af. Mensen beweren, en misschien terecht, dat de aarde altijd aan het kortste eind zal trekken als je moet kiezen tussen het voortbestaan van de aarde en menselijk egoïsme. Belangrijker nog: het beeld van de discussie als een conflict tussen menselijk egoïsme en altruïsme is niet eens correct. Het probleem is geen conflict tussen egoïsme en altruïsme. Het is een conflict tussen oude gewoonten en methodes die voor onze soort niet langer werken, en nieuwe gewoonten en methodes die wel werken. (pagina 31)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen