zaterdag 26 mei 2012

Matt Ridley

De rationele optimist : over de ontwikkeling van de welvaart
Contact 2010, 445 pagina's - € 20,--

Oorspronkelijke titel: The rational optimist (2010)

Wikipedia: Matt Ridley (1958)

Korte bespreking
Pleidooi van een bekende evolutionair bioloog en journalist voor een optimistische blik op de toekomst. Gedurende het hele bestaan van de menselijke soort hebben alle evolutionaire, economische en culturele ontwikkelingen altijd geleid tot verbetering. De mens ontwikkelt zich niet alleen als individu, maar ook als soort. Elke generatie bouwt voort op eerder gelegde fundamenten. Het gebruik van taal, ruilhandel en arbeidsdeling zijn belangrijke fundamenten voor de continue verbetering van de levensomstandigheden van veruit de meeste mensen, ondanks de enorme toename van de wereldbevolking de afgelopen 10.000 jaar. Ondanks de huidige problemen zoals de milieuvervuiling, de klimaatverandering en de honger in Afrika, is er geen enkele reden om te veronderstellen dat deze verbetering tot een einde komt. Fascinerend, inspirerend, zeer goed onderbouwd en zeer toegankelijk geschreven betoog. Interessant voor een breed publiek van met name journalisten, wetenschappers en politici. Bevat uitvoerig register en omvangrijk notenapparaat.

Fragment uit hoofdstuk 1 - Een beter heden : het ongekende nu
Ik meen te mogen beweren dat de cumulatieve aanwas van kennis door specialisten, waardoor wij steeds meer verschillende dingen kunnen consumeren door allemaal steeds minder te produceren, het belangrijkste verhaal van de mensheid is. Vernieuwing verandert de wereld, maar alleen doordat zij de verdeling van arbeid en tijd in de hand werkt. Vergeet even oorlogen, godsdiensten, hongersnoden en gedichten. Dit is het hoofdthema van de geschiedenis: de verbreding van uitwisseling, specialisering en de daardoor ontstane uitvinding: de 'schepping' van tijd. De rationele optimist nodigt u uit een stapje terug te doen, op een andere manier naar uw soort te kijken en de grootste onderneming van de mensheid te zien die zich - met regelmatige terugvallen - 100.000 jaar lang in opwaartse lijn heeft bewogen. En als u dat heeft gezien , vraagt u dan of deze onderneming ten einde is of dat zij, zoals de optimist beweert, nog steeds eeuwen en millennia te gaan heeft. Of zij  misschien op het punt staat om in een ongekende stroomversnelling te geraken.


When ideas have sex (TED juli 2010, 16:27) (views 1.616.142)Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen