zaterdag 26 mei 2012

Klaas van Egmond

Een vorm van beschaving
Christofoor 2010, 249 pagina's - € 24,50

Wikipedia: Klaas van Egmond (1946)

Korte bespreking
Hoe vinden we een duurzame oplossing voor het duurzaam- heids vraagstuk? Dit boek bespreekt de vier karakteristieke stelsels die beurtelings in beschavingen de boventoon voeren en die ieder voor zich door sterke over- en onderaccentuering van bepaalde fundamentele waarden de cultuur van die periode bedreigden of ten onder deden gaan. De auteur (1946) is milieu- en natuuronderzoeker en was directeur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Milieu- en Natuurplanbureau en als zodanig adviseur van de regering. Sinds 2008 hoogleraar geowetenschappen (Utrecht) en vanaf 2009 duurzaamheidsadviseur van de Triodosbank. Duurzaamheid op wereldschaal kan niet ontstaan vanuit louter technologische scenario's, maar vereist een duurzame beschavingscultuur, een in mensen en samenleving verankerde vijfde waardenoriëntatie, die de basiselementen van de vier hoofdvormen in zich draagt, zonder 'uit de bocht te vliegen'. Gebaseerd op grootschalig sociaal-cultureel onderzoek naar waarden en werk van grote denkers. Solide gefundeerd. Het boek vormt een stimulans om fundamenteel over duurzaamheid na te denken.

Fragment uit hoofdstuk 15 - Een vorm van beschaving
Een redelijke aandacht voor het eigenbelang (rechts in het algemene mens- en wereldbeeld), sociale betrokkenheid (linksboven), deelneming aan het arbeidsproces en respect voor de natuurlijke omgeving (linksonder) is als 'normaal' te beschouwen. Maar eenzijdigheid, de omkering van doelen en middelen, verlies van respect voor de tegenoverliggende waarden is dat niet. Het privatiseren van de 'commons' is niet normaal. Maar algemeen is het uitbreiden van het op eigenbelang gebaseerde marktmechanisme over alle andere kwaliteiten en waarden van het mens- en wereldbeeld en het 'economiseren' daarvan, ook niet normaal. Dat is evenmin het geval voor het als aandeelhouder speculeren met het 'eigendom' van economisch relevante bedrijven waar honderden mensen werken. Het belasten van het milieu of de lokale omgeving, onder meer in de vorm van roken in de publieke ruimte, is dat ook niet. (pagina 267)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen