zaterdag 26 mei 2012

Rien T. Segers

Nederland na de crisis : leiderschap in een nieuwe wereld

Balans 2009, 110 pagina's - € 9,95

Wikipedia: Rien T. Segers (1947)

Korte bespreking
De hoogleraar bedrijfscultuur en directeur van het Center for Japanese Studies in Groningen doet in dit boek een oproep. Het leiderschap na de economische crisis moet grondig op de helling. Het leiderschap van de Verenigde Staten zal na die crisis niet meer vanzelfsprekend zijn. Andere economische grootmachten staan te dringen om dit over te nemen. Voor de Europese economieën in het algemeen, maar voor de Nederlandse in het bijzonder is het zaak het roer om te gooien en van het Ango-Amerikaanse model van economische sturing over te stappen naar een gemoderniseerde versie van het autochtone Rijnlandse model. Laat ego-kapitalisme en privatisering om der vrije markt wille worden vervangen door waarden als ondernemend werknemerschap, kenniszekerheid gepaard aan een activerende arbeidsmarkt en Europees sociaal overleg. Tot zover de boeiende oproep van een gedreven econoom. Voorzien van vele literatuurverwijzingen.

Fragment uit hoofdstuk 6 - Conclusie (Het Rijnlandse model als nieuwe kracht van Nederland)
Wat voor Europa geldt, is in gelijke mate van toepassing op Nederland. Het Nederlandse toekomstige succes begint bij een verandering van perspectief van waaruit we naar de wereld kijken. Daarbij dienen we vooral systematischer naar Oost-Azië te kijken. Daarnaast moeten we minder onszelf als meetlat voor succes of falen gebruiken. Het gaat er niet alleen om of Nederland in 2009 beter presteert dan in 2008 of in 1999, de meetlat dient vooral synchroon aangewend te worden: hoe doet Nederland het in 2009 in vergelijking met andere Europese, Noord-Amerikaanse en Aziatische landen?
Bij een dergelijke analyse zal blijken dat naarmate we meer en meer het gemoderniseerde Rijnlandse model gaan gebruiken, de kans op successen het grootst is.
De volgende woorden van de Chinese president Hu Jintao, die de doelstelling van dit boek goed weergeven, hadden tot Nederland gericht kunnen zijn:

Neem de wereld zo breed mogelijk in ogenschouw en analyseer de situatie; bezie met heldere blik de serieuze kansen die door de steeds sterker wordende internationale competitie geboden worden; bezie met een heldere blik de moeilijkheden en de risico's die zich aandienen; grijp de kansen die deze periode van belangrijke strategische mogelijkheden biedt, en gebruik deze periode goed, op een welbewuste manier. (pagina 96)

In november 2010 sprak Rien T. Segers in Oss in de Groene Engel in het kader van de reeks Tijd voor een nieuwe lente

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen