vrijdag 25 mei 2012

Han Bekkers

De druppel en de oceaan : leiders voor een nieuwe wereld
Ten Have 2008, 382 pagina's

Website Han Bekkers (1948)

Korte bespreking
Een stappenplan en aandachtspunten met toelichting om meer spirituele leiderschapskeuzes te krijgen. In zijn voorwoord wijst Herman Wijffels erop dat deze tijd om andere leiders vraagt: in bedrijven en openbaar bestuur. Volgens de auteur, afkomstig uit het openbaar bestuur en nu zelfstandig adviseur, vereist dit dat er anders gedacht moet worden over 'ik', 'waarden', 'creëren', 'leiderschap', 'visie', 'gedrag' en 'wij'. Essentieel daarbij is het maken van keuzes. En belangrijk daarbij is het bewustzijn dat geregeld wordt door drie soorten universele wetten: de natuurwetten (over biologische evolutie en zwaartekracht), de spirituele wetten (leven in eenheid en harmonie met je menselijke en materiële omgeving) en de ordeningswetten (gebaseerd op de weg van de minste weerstand). De auteur gelooft dat leiderschap meer is dan een groep laten handelen als eenheid. Het is ook in harmonie leven met de menselijke en materiële omgeving, en daarvoor verantwoordelijkheid durven nemen. Hij gebruikt, onder andere, zijn eigen carrière en persoonlijke omgeving als voorbeeld. Het advies blijft hetzelfde als bij andere adviseurs: ken jezelf. Hij geeft daarvoor een stappenplan met aandachtspunten. Met talrijke illustraties in kleur, literatuuropgave, eindnoten en register.

Fragment uit (2) Waarden als uitgangspunt voor ons denken en handelen
Waarden zijn onze persoonlijke leidende principes. Waarden zijn ideeën met een zedelijke, esthetische of persoonlijke betekenis. Waarden komen uit onszelf voort en ontstaan op het moment van betekenisgeving. Waarden zijn idealen die we willen nastreven. De meeste mensen zullen, als ze hun waarden formuleren, over het algemeen mooie eigenschappen noemen: liefde, eerlijkheid, respect, enzovoorts. Het is niet moeilijk er dergelijke waarden op na te houden. Ze blijken echter pas als er een moment van 'waarheid' komt: als je waarden onder druk komen te staan of als we geconfronteerd worden met dilemma's (pagina 69)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen