donderdag 24 mei 2012

Notker Wolf

Waarop wachten wij : een monnik klaagt het Avondland aan
Lannoo 2008, 272 pagina's

Oorspronkelijke titel: Waruf warten wir? (2006) - € 14,95

Wikipedia: Notker Wolf (1940)

Korte bespreking
In dit boek maakt Notker Wolf, de Duitse abtprimaat van de benedictijnerorde, een scherpe maar erudiete analyse van de vele tegenstellingen in de moderne samenleving. In 21 korte bijdragen gaat Wolf in op een heel scala aan onderwerpen die te maken hebben met de toestand in zowel Europa als de rest van de wereld. De auteur start zijn boek met een verhaal over een reis naar China, om vervolgens onder meer in te gaan op de verworvenheden van de mei-'68-ers, de Afrikaanse mentaliteit en de obsessie met de gelijkheidsidealen. Verder levert hij ongezouten kritiek op politici, op het nieuwe moralisme van de politieke correctheid, op het consumentisme, op de foute omgang met de islam etc. Bij dat alles ontpopt de auteur zich als een sterk bepleiter van de persoonlijke vrijheid en komt hij op voor meer eigen initiatief en minder inmenging van de overheid. De teksten bevatten heel wat controversiële standpunten over onder meer de verzorgingsstaat en leidden dan ook al tot de nodige discussies in Duitsland. Toch is dit een verfrissend boek voor iedereen die nadenkt over het nieuwe Europa. Sobere lay-out.

Fragment uit hoofdstuk 11 - Het elfde gebod
Maar wat ik beangstigend vind, is het gebrek aan zelfrespect dat die koopjesjagers van groot formaat aan de dag leggen. Is er dan niks meer dat die mensen nog beneden hun waardigheid vinden? Weten die heren niet meer dat bepaalde schurkenstreken te ver gaan? Hebben ze geen gevoel meer voor fatsoen? En begrijpen ze dit als fatsoen: alle dagen love parade en de cash binnenhalen en meenemen zoveel je kunt? Ik kan begrijpen dat velen zulke mensen achter tralies willen zien. Maar laten we ons niks wijsmaken: die kleine en grote schurken, bedriegers en uitzuigers zijn geen monsters. Ze zijn ook niet uit een of ander rijk van het kwaad ontsnapt en bij ons beland. Ze zijn producten van onze maatschappij. Van een maatschappij die op het punt staat met het schuldbesef, ook het persoonlijke geweten uit de wereld te bannen. (pagina 100)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen