vrijdag 25 mei 2012

Marc Chavannes

Niemand regeert : de privatisering van de Nederlandse politiek
NRC Boeken 2009, 261 pagina's - € 19,90

Wikipedia: Marc Chavannes (1946)

Korte bespreking
De schrijver is politiek columnist en blogger van NRC Handelsblad; daarnaast is hij hoogleraar journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dit is een bundeling van artikelen die vanaf 2006 in NRC Handelsblad zijn verschenen. De meeste stukjes zijn bewerkt en samengevoegd ten behoeve van de lezer van dit boek; de oorspronkelijke data van de plaatsing in genoemde krant worden steeds genoemd. De omvang van de artikelen bedraagt drie à vier bladzijden; Ruben Oppenheimer leidde ze met kleurentekeningen in. Chavannes uit kritiek op alles wat in zijn ogen verkeerd gaat in Nederland. Dit is de werking van de vrije markt, de privatisering, de functionering van de democratie, de buitenlandse politiek, de moeilijkheden in het onderwijs en de aantasting van het privéleven. Hij pleit voor een doe-het-zelf-democratie. Met een gecombineerd personen- en zakenregister wordt het boek afgesloten. Hoewel de visies van Chavannes over het functioneren van het Nederlandse politieke bestuur enigszins subjectief zijn, geeft het boek een goed overzicht van de actuele problematiek. De uitgave is vooral bestemd voor goed geïnformeerde, politiek geïnteresseerden die waakzaam en kritisch willen blijven, maar bij lezen zich soms wanhopig zullen afvragen of verbeteringen wel mogelijk zijn.

Fragment uit de Inleiding - Over de privatisering van de Nederlandse democratie
Dit boek probeert te beschrijven hoe Nederland zichzelf bestuurt met een mengsel van grootspraak en uitstel-als-oplossing. Beide zorgen voor voldongen feiten. Dan heeft niemand het gedaan.
Die manier van regeren wordt omvergeblazen door de 21ste eeuw. Democratie is er om knopen door te hakken, gedragen door zoveel mogelijk mensen. Dat moet om verschillende redenen met meer moed en spoed dan gebruikelijk in commissieland.
 De kredietcrisis heeft velen hun baan en financiële zekerheid gekost. De meeste gewone mensen voelden al een tijd dat het onvoldoende getemde neo-liberalisme de rol van geld en winst overdreef. Erger nog, onze overheid beweerde de laatste tien, vijftien jaar dat de markt alles beter kon. De overheid geloofde niet meer in de overheid. (pagina 10) (woorden uit het najaar van 2009!)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen