donderdag 24 mei 2012

Richard Layard


Waarom zijn we niet gelukkig?

Atlas 2005, 302 pagina's
Oorspronkelijke titel: Happiness

Wikipedia: Richard Layard (1934)

Korte bespreking
Wat heeft het onderzoek naar 'geluk' (een meetbaar gevoel van welbevinden op verschillende terreinen) tot dusverre opgeleverd? Layard, zelf een kritische econoom, brengt veel resultaten uit de sociale wetenschappen, hersenwetenschap en filosofie, in beknopt bestek (circa zestig bladzijden noten!) samen. Hij levert hierbij een goedlopend verhaal af. Hij beschrijft hoe we onder invloed van sociale vergelijking en gewenning wel rijker werden, maar niet gelukkiger. Vanzelfsprekend wordt het geluksbegrip in al zijn facetten ontleed, op het niveau van persoon en samenleving, eigenbelang en algemeen belang. Hierbij valt op dat hij tal van sociaal-politieke discussies raakt die op dit moment spelen: vrije markt, inkomensongelijkheid, belastingdruk, buitenlanders op onze arbeidsmarkt, referenda, meetbare kwaliteit van de overheid, eenoudergezinnen, onderwijsvernieuwing, gezondheidszorg, vrijwilligerswerk, drugs- en medicijngebruik, en nog veel meer. Dit leidt tot conclusies met betrekking tot wat er aan de samenleving zou moeten veranderen.

Fragment uit hoofdstuk 14 - Conclusies voor de wereld van nu
4 Onze samenleving zal niet gauw gelukkiger worden als we het eens kunnen worden over dit ene doel.
Het ideaal van het grootste geluk werkt op twee manieren. Het zal ons op een weloverwogen manier helpen nadenken over hoe we onze maatschappij moeten organiseren. En het zal ons enthousiaste en toegewijde aanhangers maken van het algemeen belang. Onze moderne samenleving is hard toe aan een goed omschreven algemeen belang, een doel waarop alle inwoners gezamenlijk hun inspanning kunnen richten. Dit nieuwe doel is het vermeerderen van het algehele geluk, en daaraan moeten we ons met elkaar verplicht voelen. Niemand zal dat ooit definitief en helemaal lukken, maar als we het ideaal eenmaal erkennen en ons eraan committeren, zullen we het als vanzelf dichter naderen. (pagina 222-223)


Youtube: Happiness - new lessons (RSA 21 century Enlightenment, 16 juni 2011, tijd: 13:17)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen