zaterdag 26 mei 2012

Jaap van Duijn

De schuldenberg : hoe de wereldwijde schuldenlast ons allen gaat raken
De Bezige bij 2011, 349 pagina's - € 19,95

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Wikipedia: Jaap van Duijn (1943)

Korte bespreking
De schrijver, voormalig hoogleraar en directielid van de Robecogroep, behandelt gedegen en toch goed leesbaar het fenomeen schulden en leningen, en de redenen waarom deze gedragingen hebben geleid tot de huidige kredietcrisis. Hij behandelt dit vraagstuk vanuit het perspectief van de consument, de producent en de overheid, en legt de verschillen helder uit. De schrijver ontkomt niet aan het gebruik van vaktermen, maar verklaart die in de uitgebreide eindnoten en het glossarium. Het boek leest als een roman. uitgebreid, maar nergens langdradig. De schrijver analyseert, maar (ver)oordeelt niet. Hoewel: in het laatste hoofdstuk behandelt hij acht zaken die 'zouden moeten gebeuren', maar 'die gebeuren waarschijnlijk niet'. Voorzien van een literatuuroverzicht. Eindelijk een boek over dit thema dat ook kijkt vanuit een Nederlands en Europees oogpunt en niet alleen maar voorbeelden uit de Verenigde Staten gebruikt.

Fragment uit hoofdstuk 9. De afrekening
De komende paar decennia zullen heel anders zijn dan wij gewend waren, niet alleen door de economische en demografische omstandigheden zich hebben gewijzigd, maar ook doordat de opvattingen over hoe bedrijven, banken en gezinnen zich in het economisch verkeer behoren te gedragen aan het veranderen zijn. Het gaat om opvattingen over sparen en lenen, over het maken van schulden, over de financiële degelijkheid, maar ook over acceptabele inkomensverschillen (de bonuscultuur!). Die opvattingen verschillen niet alleen op enig moment tussen culturen, maar ook door de tijd heen binnen culturen. De opvattingen over hoeveel eigen geld een gezin moet inbrengen om een huis te kopen was veertig jaar geleden totaal anders dan nu. Over het hebben van schulden wordt heel anders geoordeeld. Inkomensverschillen waren in de jaren vijftig en zestig veel kleiner dan nu. ()
Het lijkt waarschijnlijk dat de financiële crisis van 2008 in de westerse landen ook een omkeer in gedrag heeft gezet. () Dat betekent een terugkeer naar meer financiële soliditeit, naar opvattingen  die in de eerste decennia a de Tweede Wereldoorlog normaal waren en dat in andere culturen nog steeds zijn. Er zal minder gemakkelijk worden geleend en minder gemakkelijk worden uitgeleend. (pagina 304-305)


Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen