vrijdag 25 mei 2012

Tim Jackson

Welvaart zonder groei : economie voor een eindige planeet
Uitgeverij Jan van Arkel 2010, 258 pagina's - € 14,95

Wikipedia: Tim Jackson (1957)

Korte bespreking
Dit boek is gebaseerd op het rapport van de Sustainable Development Commission, het onafhankelijke adviesorgaan van de Engelse regering, waarvan de auteur voorzitter was. Het verhaal is bekend: als de economie blijft groeien, gaat dat ten koste van de aarde. Een omslag naar duurzaamheid is onvermijdelijk. Dit academische boek gaat over hoe het zo is gekomen, stelt de noodzaak van economische groei ter discussie en vraagt zich af wat kwaliteit van leven en welvaart betekenen. Een macro-economische visie samen met alternatieven voor toenemende materiële consumptie. Verandering moet voortkomen uit het stellen van grenzen, het economisch model en de sociale logica. Met voorwoorden van Dirk Holemans (Oikos) en Hans Opschoor (hoogleraar en lid VN-commissie). Bevat een uitgebreid notenapparaat, literatuurlijst en index. Enkele grafieken als illustraties in zwart-wit. De Britse auteur is hoogleraar duurzame ontwikkeling, een veelgevraagd spreker en adviseur van regeringen, de VN, EU, Wereldbank en OESO. Daarnaast is hij toneelschrijver.

Fragment uit hoofdstuk 2 - Het tijdperk van onverantwoordelijkheid
Om de economische groei te beschermen zijn we bereid geweest om onverteerbare financiële en ecologische schade voor lief te nemen - ja, die zelfs aan te halen - omdat we geloofden dat die ons de veiligheid boden die we nodig hadden en ons zouden redden van de ondergang. Maar op de lange termijn is deze nooit te handhaven. De financiële crisis heeft ons getoond dat ze zelfs niet te handhaven is op de korte termijn.
De waarheid is dat we er niet in geslaagd zijn onze economieën duurzaam te maken, zelfs niet in financiële zin. Om die reden zijn reacties op de crisis die doelen op een herstel van de status quo ten diepste misleidend en zijn ze gedoemd te mislukken. Welvaart vandaag is niets waard als ze de voorwaarden van de welvaart van morgen ondermijnt. En de belangrijkste boodschap van de financiële meltdown van 2008 is dat de toekomst al is aangebroken. (pagina 46)

Tegelijkertijd is het een misvatting te veronderstellen dat alle menselijke motivaties egoïstisch zijn. De evolutie belet morele, sociale en altruïstische vormen van gedrag niet. Integendeel, sociaal gedrag ontwikkelde zich in mensen juist omdat ze de soort evolutionaire voordelen bood. We worden allemaal in zekere mate heen en weer geslingerd tussen egoïsme en altruïsme. (pagina 163)

Tim Jackson's economic reality check (TED juli 2010, 20:23) (views 457.244)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen