vrijdag 25 mei 2012

Martha Nussbaum

Niet voor de winst : waarom de democratie de geestes- wetenschappen nodig heeft
Ambo 2011, 214 pagina's - € 19,95

Oorspronkelijke titel: Not for profit (2010)

Wikipedia: Martha Nussbaum (1947)

Korte bespreking
De morele, complete mens sluit zich onbewust in om ruimte maken voor de commerciële mens. In zeven hoofdstukken houdt de Amerikaanse hoogleraar een vurig pleidooi voor socratisch onderwijs, voor een opvoeding tot kritisch, goed geïnformeerd, onafhankelijk en empathisch, democratisch burgerschap. Dat levert ook economisch voordelen op. Omgang met 'liberal arts' is noodzakelijk. Overal worden de kunsten, de niet-exacte vakken en de geesteswetenschappen wegbezuinigd. De filosoof Rabindranath Tagore in India en John Dewey in Amerika zijn door hun socratische dialogen lichtende voorbeelden. Maar ook tal van experimenten en onderwijshervormers komen aan de orde met voorbeelden en toepassingen. Geen concrete lesmethoden, maar een pleidooi voor een algehele mentaliteitsverandering. Leerlingen dienen te worden uitgedaagd tot competente, kritische burgers in een complexe wereld. De praktische voorbeelden van scholen over de hele wereld maken haar bedoelingen duidelijk. Dit geïnspireerde, overtuigende betoog verdient een plaats op iedere studeerkamer van leraar en onderwijsbestuurder.

Fragment uit hoofdstuk VI het cultiveren van de verbeelding: literatuur en kunst
Louter en alleen op basis van feitenkennis en logica kunnen burgers niet goed omgaan met de complexe wereld die hen omgeeft. De derde vaardigheid van de burger, nauw verwant aan de eerste twee, zouden we de narratieve verbeelding kunnen noemen. Het is de vaardigheid om te kunnen bedenken hoe het zou kunnen zijn om in de schoenen te staan van iemand anders dan jijzelf, om een intelligente lezer te zijn van het verhaal van die persoon, en om de emoties, wensen en verlangens te begrijpen die iemand in die situatie zou kunnen hebben. Het cultiveren van medeleven vormt een essentieel onderdeel van de beste moderne ideeën over democratisch onderwijs, zowel in westerse als niet-westerse landen (pagina 130)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen